szkola Nazwa Szkola

A K T U A L N O Ś C I   2 0 1 8 / 2 0 1 9   

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 19 czerwca 2019 r.
800 - Msza św. w kościele parafialnym w Świlczy
900 - uroczystość w hali sportowej, następnie spotkania z wychowawcami w klasach.

Komunikat
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, zakończenie zajęć edukacyjnych odbędzie się 19 czerwca 2019, a ferie letnie rozpoczynają się 20 czerwca 2019 r.

Wyniki konkursu SKO - "Oszczędzanie na 5"    wyniki >>>
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród w konkursach SKO "Mały Bankowiec" i
"Oszczędzanie na 5" odbędzie się w piątek, 14 czerwca o godz. 930 w sali gimnastycznej.

PÓŁKOLONIA GMINNA – 24.06. – 28.06. 2019 r.   plakat  >>>         karta zgłoszenia  >>>

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy z a p r a s z a Rodziców dzieci siedmioletnich na spotkanie w dniu 11.06.2019 r. o godz. 1600
w Szkole Podstawowej w Świlczy (stołówka).
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy na rok szkolny 2019/2020   pobierz  >>>  

PÓŁKOLONIA
Akademia Piłkarska "Bratek" oraz Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 w  Bratkowicach serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z terenu naszej gminy na półkolonię sportową pod hasłem: „Wakacyjny czas na sport, czas na kulturę” w dniach 29.07.2019 - 9.08.2019 roku
więcej
>>>                                    karta kwalifikacyjna  >>>


Komunikat
Opłata za obiady w czerwcu 2019 r. wynosi - 60,00 zł.  Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 5 czerwca.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005 
Opłata za bułki śniadaniowe w czerwcu 2019 r. wynosi 24,00 zł; płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy numer: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

zwierz  bezpieczny

DZIEŃ DZIECKA W NASZEJ SZKOLE
dzieci
31 maja przy współpracy z Dyrektorem Szkoły i Radą Rodziców organizujemy Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy.
PROGRAM DNIA:
- 7.45-8.30 - zajęcia z wychowawcą (wszystkie klasy),
- 8.30-11.15 - klasy I-III - spotkanie w małej sali gimnastycznej (gry, zabawy, konkursy),
- 11.15-obiad, zakończenie spotkania
- 8.30-10.00 - klasy IV-VIII, III gim. – spotkanie w hali sportowej (konkursy, pokazy, zabawy),
- 10.00-11.15- rozgrywki sportowe,
- 11.15–obiad, zakończenie spotkania
- Rada Rodziców przygotuje dla uczniów słodki poczęstunek, napoje oraz kiełbaski grilowe.
ZAPRASZAMY :)

Protokół z Gminnego Konkursu Ortograficznego o Pióro Wójta Gminy Świlcza         pobierz  >>>

TO JUŻ OSTATNI NUMER W TYM ROKU SZKOLNYM! DZIĘKUJEMY ZA LEKTURĘ! DO ZOBACZENIA PO WAKACJACH!
redakcja gazetki "TO I OWO"                                pobierz  >>>

Szkolne Koło Akrobatyki Sportowej w Świlczy zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia, które będą odbywać się 
w każdy piątek w godzinach od 1530 do 1630 w sali gimnastycznej nr 1. Pierwsze zajęcia z trenerem akrobatyki odbędą się 24.05.2019 r. (piątek).


Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy
W dniu 28.05.2019 r. (wtorek) w Szkole Podstawowej w Świlczy od godz. 930 do 1020, w klasach 4a, 4b, 5a, 5b odbędą się zajęcia pt. „Zagraj w Winball – piłkarz też myśli” (granie w grę planszową piłkarską).
Akcja ma na celu pokazanie dbałości o edukację pozaformalną dzieci i młodzieży w szkołach, klubach, akademiach piłkarskich.

►    gra Winball uczy logicznego myślenia, operacji matematycznych, ustalania strategii, umiejętności przewidywania, integracji zespołu
.
REKRUTACJA DO PROJEKTU „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Świlcza”
Wójt Gminy Świlcza zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Świlcza”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Świlcza w wieku 25 – 74 lata, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych.   więcej  >>>

plakat

WYNIKI XIII  Gminnego Konkursu Literackiego To mi właśnie w duszy Moje marzenia2019    wyniki  >>>


Szkolne eliminacje do Gminnego Konkursu Ortograficznego pod patronatem Pana Wójta Gminy Świlcza mgr. inż. Adama Dziedzica regulamin  >>>


Wniosek zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy pobierz >>>                                                                      


KOMUNIKAT
Koncert Szkoły Muzycznej YAMAHA z udziałem uczniów, planowany w dniu 8 kwietnia 2019 r. odbędzie się w innym terminie.

Zarządzenie nr 3/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy
z dnia 28.03.2019 r. w sprawie opłaty i odpisu opłaty za korzystanie z obiadów

W związku z rosnącymi cenami produktów żywnościowych, cena obiadów dla uczniów od 1 kwietnia 2019 r. wynosić będzie 5 złotych.
Opłatę za korzystanie z obiadów należy uiścić do 10 dnia danego miesiąca na konto szkoły. Opłata dzienna podlega zwrotowi w całości, jeżeli nieobecność lub rezygnacja z korzystania z posiłku zostaną zgłoszone w szkole do godziny 800 danego dnia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy Grzegorz Patruś

sportsport

KOMUNIKAT! 
Opłata za bułki śniadaniowe w kwietniu 2019 r. wynosi 24,00 zł; płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy numer: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

Informacja
Decyzją Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św Jana Kantego w Świlczy oraz Rady Pedagogicznej z dnia 20.03.2019, wprowadza się zakaz używania
przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń cyfrowych na długich przerwach – w godzinach 1115-1135 i 1220-1240.
Decyzja uzyskała pozytywną opinię Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. św Jana Kantego w Świlczy.
W przypadku nieprzestrzegania zakazu uczeń zostanie najpierw pouczony, a następnie telefon (urządzenie) zostanie przekazany do sekretariatu.
Odbiór telefonu (urządzenia) może nastąpić tylko przez Rodzica.


WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA do klas pierwszych Szkoły Podstawowej   pobierz >>>

Wykaz lektur w roku szkolnym 2018/2019   pobierz >>>32221

WAŻNE! 
O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki lekarskiej (a nie jak było dotąd - lekarza medycyny sportowej!!!)

Do pobrania dokumenty w związku z tworzeniem klas sportowych:
  • KWESTIONARIUSZ ucznia do klasy  IV – oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy w roku szkolnym 2019/2020 
  • PROCEDURA REKRUTACJI do klasy czwartej z oddziałem sportowym o profilu piłka nożna w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy na rok szkolny 2019/2020
    pobierz >>>
      
  • PISMO DO RODZICÓW uczniów klas III szkół podstawowych
    pobierz >>>

Świlcza, 7 marca 2019 r.

Rodzice uczniów klas III szkół podstawowych 

INFORMACJA O ZAMIARZE UTWORZENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŚWILCZY
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 KLAS IV
Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI

W Szkole Podstawowej  im. św. Jana Kantego w Świlczy począwszy od roku szkolnego 2019/2020 istnieje możliwość utworzenia klas IV (obecnych III) 
z oddziałami sportowymi  dla dziewcząt i chłopców o profilu piłka nożna. Uczniowie realizować będą ogólną podstawę programową
z wychowania fizycznego z liczbą czterech  godzin oraz sześciogodzinne szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej.                                               
Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnej hali sportowej, a o rozwój wychowanków dbać będzie wykwalifikowana kadra trenerska.
  
Szczegółowych informacji udziela dyrektor szkoły:
Grzegorz Patruś - /telefon: 17 85 60 795,  17 85 60 784, e- mail: g.patrus@swilcza.com.pl/

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny             więcej >>>


KOMUNIKAT 
Od 1.03.2019 r. odbywa się nabór na basen do Głogowa Młp., wyjazdy zaczynają się od 11.03.2019 r. w każdy poniedziałek:
wyjazd godz. 1520
wejście godz. 1600

powrót około godz. 1740.Zaproszenie do udziału w konkursie!
XIII Gminny Konkurs Literacki To mi właśnie w duszy gra Moje marzenia                            więcej >>>

INFORMACJA Sekretariat szkoły czynny w pon. w godz. 730 - 1530 ; od wtorku do piątku w godz. 730 - 1330.

Zobacz na Facebooku profil działającej w naszej szkole 5. Gromady Zuchowej "Poszukiwacze Skarbów"!   >>> Zobacz pierwszy w tym roku numer gazetki TO I OWO!
1/2019.pdf  >>>>
Na stronę gazetki przejdziesz w zakładce "Po lekcjach" 

Plan zajęć obowiazujący od 4 lutego 2019 r. /II półrocze/ otwórz    >>>


Zapraszamy na zajęcia pokazowe piłkarzy z Akademii Młodych Orłów w Szkole Podstawowej w Świlczy.                                Plakat >>>
Wtorek 05.02.2019 r. godz. 15:00 - 18:30
W części pierwszej wykład w sali 26, temat: Intensywność treningowa godz. 15:00 - 16:00 trenerzy, instruktorzy z woj. rzeszowskiego.
Od 16:00 - 18:30 - zajęcia piłkarskie z dziećmi w hali sportowej.
                                                                                                              Dyr. szkoły - Grzegorz Patruś

Zarządzenie z dnia 17 stycznie 2019 r. Wójta Gminy Świcza w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

więcej >>>

MindCloud (nauka programowania)     więcej  >>>      

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK „W ten świąteczny czas"
więcej  >>>                                                    zdjęcia  >>>

Informacja 

                 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy informuje, że z dniem 14.01.2019 r. (poniedziałek) będą wydawane bułki śniadaniowe dla chętnych uczniów. Cena jednej bułki wynosi 2,00 zł czyli łączna kwota za miesiąc styczeń wynosi 28 zł. Odbiór w godzinach od 730 - 830 w stołówce szkolnej.
                 Oświadczenia proszę składać w sekretariacie szkoły do 11.01.2019 r. (piątek).
Uwaga: rezygnacja możliwa jest w kolejnym miesiącu od dnia zgłoszenia. Płatność z góry za cały miesiąc na konto szkoły 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005 na 5 dni przed kolejnym miesiącem.

Dyrektor szkołyGrzegorz Patruś

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej szkole - 13.01.2019 r.       zdjęcia  >>>


Nasza szkoła wznawia akcję na rzecz schroniska Kundelek w Rzeszowie.       więcej >>>Szkolne Koło Caritas składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli dzieło Szlachetnej Paczki, ofiarowanej od Szkoły Podstawowej
w Świlczy.                          
więcej >>>
     

PODSUMOWANIE  Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" w naszej szkole - więcej >>>


UWAGA!!!
W dniach od 26 listopada 2018 do 2 stycznia 2019 r. w naszej szkole trwa zbiórka monet groszowych w ramach XIX ogólnopolskiej akcji „GÓRA GROSZA” na rzecz dzieci z domów dziecka. Celem akcji jest zebranie funduszy na programy pomocy dzieciom osieroconym; m. in. tworzenie nowych rodzinnych domów dziecka
i pomoc dla istniejących rodzinnych domów dziecka.
Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance!

Monety będą zbierane do dostarczonych klasom skarbonek oraz na terenie szkoły. Akcję w szkole prowadzą:
                                                                                                                                                    Nasz Mały Samorząd
                                                                                                                                                    Szkolna Kasa Oszczędności
Strona akcji  >>>>                Plakat SKO >>>>          Plakat akcji  >>>>

Regulamin Konkursu Szkolnej Kasy Oszczędności "Oszczędzanie na 5"
więcej >>>

SERDECZNIE ZAPRASZAMY do udziału w SZKOLNYM KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK W ten świąteczny czas”     więcej >>>

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Świlczy, uwzględniając wnioski Rodziców uczniów – w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną - ustala piątek dniem bez zadań domowych.

UWAGA! Nowe adresy e-mail w kontaktach ze Szkołą:
Dyrektor             Grzegorz Patruś              g.patrus@swilcza.com.pl
Z-ca dyrektora   Sebastian Szetela            s.szetela@swilcza.com.pl
Sekretariat         Szkoła Podstawowa        sp.swilcza@swilcza.com.pl


WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA    więcej >>>

W zakładce "Zajęcia pozalekcyjne i kółka" - do pobrania harmonogram zajęć w b. roku szkolnym (aktualizacja)   >>>


Pierwszy w b. r. szkolnym  numer gazetki TO I OWO!
4/2018.pdf  >>>>                               
Na stronę gazetki przejdziesz w zakładce "Po lekcjach" 

WYNIKI konkursu „Sto pytań na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę”  >>>

Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z siłowni od 5.11.2018 r. w godz od 16-00 do 20-00. 
Zasady korzystania z pomocy instruktora siłowni znajdującej się w Szkole Podstawowej w
Świlczy >>>

Szkoła muzyczna YAMAHA w Szkole Podstawowej w Świlczy!
Skrzypce – wtorek - godz. 1300 – 1330, sala nr 25
Keyboard - środa - godz. 1415 - 1700, sala nr 2
Gitara - środa - godz. 1300 - 1345, sala nr 25
Wokal - środa - godz. 1300 - 1430, sala nr 23
 

Szkolne koło bilardowe
Zapraszamy chętnych do nauki bądź doskonalenia umiejętności gry w bilard. To sport pełen pasji i gra dla wszystkich. 
Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną na wspaniałą zabawę, która daje przyjemność i satysfakcję z czynionych postępów. 
W każdą środę od godz. 1700 - 1800 zaprasza trener 
Tomasz Sadlik
Sekcja bokserska w Szkole Podstawowej w Świlczy zaprasza!
przyjdź, zobacz, spróbuj
    Dbając o rozwój i zainteresowania uczniów naszej szkoły i wszystkich chętnych z innych szkół gminnych, zachęcamy by rozpocząć przygodę z boksem, aktywnością fizyczną i rozwijać własny talent sportowy. Trenując w naszej szkolnej sekcji, nie tylko nauczysz się umiejętności bokserskich ale także poprawisz swoją kondycję, poprawisz refleks, zwiększysz siłę oraz poprawisz muskulaturę.
Wystarczą ci trzy rzeczy:
1 . Chęć 2. Strój 3. Obuwie sportowe
    Treningi odbywają się salce bokserskiej w hali sportowej: poniedziałki, środy, piątki - dzieci i młodzież szkolna godz. 1700 - 1830
W czwartki dzieci klas I-III od godz. 1220 - 1325.
ZAJĘCIA SĄ NIEODPŁATNE
Zaprasza trener - Stanisław Osetkowski

UWAGA! Włącz się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej i .... więcej >>>  


Autorski Program INKA Zachowanie jak trzeba                
skierowany do uczniów klasy IVB Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy   
więcej >>>


FILM Zajęcia dodatkowe - mega rozwojowe w Świlczy >>>

Gmina Świlcza wraz ze Szkołą Podstawową im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej informują, że w dniach 15 – 23 października 2018 r. odbędzie się nabór uczestników do projektu „e-MISJA – ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I PODKARPACKIEGO”.
więcej >>>

OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy ogłasza konkurs na stanowisko instruktora siłowni
więcej >>>


Treningi piłki nożnej
środa - piłka nożna, klasa 1 a,b     godz. 12.40 do 13.25
piątek - piłka nożna, klasa 2 a,b    godz. 15.15 do 16.15
           - SKS - klasy IV - VII          godz. 16.15 do 17.15                                 Zaprasza G. Patruś

ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA
wiecej >>>

SKŁAD PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. św. Jana Kantego w ŚWILCZY

wiecej >>>

INFORMACJA
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy informuje, że gdyby ktoś z rodziców miał problemy z zalogowaniem się do systemu dziennika elektronicznego, to pomoc może uzyskać w sekretariacie szkoły. 
Dyrektor Szkoły
dr Grzegorz Patruś

Opis tworzenia konta w nowym dzienniku elektronicznym
zobacz plik pdf  >>>

Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/442/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 marca 2018 r. od października br. rozpocznie swoją działalność Młodzieżowa Rada Gminy Świlcza. W związku z tym dnia 20 września 2018 roku w naszej szkole odbyły się wybory radnych I kadencji. Przysługujące naszej szkole trzy mandaty waszymi głosami otrzymali: Paweł Froń, Julia Piekarz i Marcin Leś.
Protokół wyborów w załączniku  >>>
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW ODBIERAJĄCYCH DZIECI
Wewnętrzne numery telefonów do sal, w których odbywają się zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez instruktorów Gminnej Biblioteki Publicznej:
sala świetlicy - tel. wewn. 26
sala nr 5 - tel. wewn. 27
sala nr 28 - tel. wewn. 28

Konsultacje dla rodziców w pierwsze środy miesiąca:
godz. 1600 - 1700
3 października 2018 r. 5 grudnia 2018 r.   6 marca 2019 r.
3 kwietnia 2019 r. 8 maja 2019 r. 5 czerwca 2019 r.

REGULAMIN PROJEKTU „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy Świlcza” 
- do pobrania wraz załącznikami
Informacje o projekcie >>>                       Regulamin projektu >>>            Formularz rekrutacyjny >>>                    
Karta oceny formalnej >>>
                        Oświadczenie o danych osobowych >>>
                           

Nowe warunki udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu Stypendialnego Gminy Świlcza
Uchwała Rady Gminy Świlcza >>>

Zebrania rodziców:
19 września 2018 r.       21 listopada 2018 r.
6 lutego 2019 r.             24 kwietnia 2019 r.

W roku szkolnym 2018/2019 biblioteka szkolna jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 1115 - 1315.

INFORMACJA
Opłata za obiady we wrześniu 2018 r. wynosi - 79,80 zł.
 Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 10 września.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

OGŁOSZENIE
W bieżącym roku szkolnym zajęcia lekcyjne będą się odbywać w następujących godzinach
:
1. lekcja: 745
- 830
2. lekcja: 840 - 925
3. lekcja:
935 - 1020
4. lekcja: 1030 - 1115
5. lekcja: 1135 - 1220
6. lekcja: 1240 - 1325
7. lekcja: 1335 - 1420
8. lekcja: 1430 - 1515
9. lekcja: 1525 - 1610


A K T U A L N O Ś C I   2 0 1 7 / 2 0 1 8

         

Półkolonia w Szkole Podstawowej w Świlczy!
odbędzie się w dniach 25.06 - 29.06. 2018 r. w godz. od 9 - 15  koszt uczestnika: 80 zł 
uczestnicy: dzieci klas I - V
Zapisy w sekretariacie szkoły.
 
NOWY
Program>>>>
            Regulamin>>>>            Karta>>>>


… z dyplomem w ręku
 i optymizmem w sercu …

    Serdecznie zapraszamy na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 uczniów gimnazjum, która odbędzie się 21.06.2018 roku o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy.

Wychowawcy, Rodzice oraz Uczniowie klas trzecich


Ogłoszenie wyników konkursu literackiego na najbardziej oryginalne, dowcipne hasło lub wierszyk popularyzujące oszczędzanie w SKO
wiecej >>>

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy z a p r a s z a Rodziców dzieci przyjętych do I klasy na spotkanie organizacyjne
w dniu 19.06.2018 r. o godz.17.00 w Szkole Podstawowej w Świlczy (stołówka).


Lista uczniów klasy 1 Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy na rok szkolny 2018/2019
INFORMACJA
Opłata za obiady w czerwcu 2018 r. wynosi - 58,80 zł.
 Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 8 czerwca.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

Koło plastyczno – teatralne PLATE  w  maju 2018 roku wzięło udział w X edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Teatralnego KUKŁY 2018 zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem.
wiecej >>>

Obchody dnia Dziecka i Dnia Sportu  - 4. czerwca o godz 8.00 - hala w Szkole Podstawowej w Świlczy
4 czerwca Dzień Dziecka z Projektorem. Grupa studentów z Politechniki Rzeszowskiej w ramach programu "Projektor" zaprasza na zajęcia popularno-naukowe
oraz integracyjne w godz. od 9 do 11 w hali sportowej.
W programie:
- ROBOTYKA
- ANIMACJE
- MALOWANIE TWARZY
Serdecznie zapraszamy. 
Organizator: Bożena Łyszczek
                                            
  

Protokół z Gminnego Konkursu Ortograficznego o Pióro Wójta Gminy Świlcza, który odbył się 28 maja 2018 roku w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Świlczy
PROTOKÓŁ >>>

Lista dzieci zakwalifikowanych do I klasy Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy na rok szkolny 2018/2019
LISTA >>>

PROGRAM AKTYWNA TABLICA W NASZEJ SZKOLE     aktywna
więcej >>>
WYNIKI KLASOWEGO WSPÓŁZAWODNICTWA KLAS W OSZCZĘDZANIU w Szkolnej Kasie Oszczędności
wyniki >>>                                                                                                       nagrody >>>

Wyniki XVII edycji Międzynarodowego Konkursu KANGUR MATEMATYCZNY
wyniki >>>

XII edycja Gminnego Konkursu Literackiego TO MI WŁAŚNIE W DUSZY GRA pt. Rzeczpospolita Polska to ja
rok szkolny 2017/2018
wyniki >>>

GRATULUJEMY LAUREATOM KONKURSU SKO „SUPERCIUŁACZ ROKU”
wyniki >>>

GRATULUJEMY LAUREATOM KONKURSU SKO „MAŁY BANKOWIEC”
wyniki >>>

WYNIKI Szkolnego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej
wyniki >>>                                                                GALERIA ZDJĘĆ  >>>


Upamiętnienie w Świlczy 73. rocznicy śmierci por. Wiktora Błażewskiego "Orlika" (1923-1945)
GALERIA ZDJĘĆ  >>>
Skazany na zapomnienie. Wspomnienie o Wiktorze Tolku Błażewskim (1923 - 1945)
Artykuł dra Grzegorza Patrusia o bohaterze uroczystości, które odbędą się 17 maja w naszej szkole.
Wspomnienie >>>Wyniki Szkolnego Konkursu Ortograficznego pod patronatem Pana Wójta Gminy Świlcza mgr. inż. Adama Dziedzica
więcej  >>>

Innowacyjny niemiecki!
więcej  >>>                                                                                                                          galeria  >>>

WIELKI SUKCES UCZNIA NASZEJ SZKOŁY!
Sebastian Kaszuba z klasy III A gimnazjum z najwyższą lokatą został laureatem PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW orgaznizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Ucznia do konkursu przygotowywała pani Urszula Demitraszek.
Sebastian jest również tegorocznym laureatem PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO. Ucznia do konkursu przygotowywała pani Elżbieta Trzyna. Wszyscy składamy serdeczne gratulacje dla Sebastiana i nauczycieli przygotowujących!

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie Ortograficznym pod patronatem Pana Wójta Gminy Świlcza mgr. inż. Adama Dziedzica
więcej  >>>

Szkolna Kasa Oszczędności ogłasza konkurs literacki na najbardziej oryginalne, dowcipne hasło lub wierszyk popularyzujący oszczędzanie w SKO....

więcej  >>>


UWAGA KONKURS!!! Szkolna Kasa Oszczędności zaprasza chętnych uczniów klas I, II i III do udziału w konkursie matematycznym „MAŁY BANKOWIEC”.
więcej  >>>Już jest! Trzeci numer szkolnej gazetki TO I OWO!
3/2018.pdf  >>>>                               
Na stronę gazetki przejdziesz w zakładce "Po lekcjach"
ZAPRASZAMY do lektury i czekamy na Wasze uwagi oraz propozycje dotyczące zawartości tematycznej kolejnego numeru!
Zespół redakcyjny: Maria Gotkowska, Amelia Komórek, Aleksandra Kopiczak, Oliwia Kulig, Jakub Szela, Filip Szot, Julia Wisz
Opiekun zespołu: Małgorzata Molęda

INFORMACJA -ZMIANA!
Opłata za obiady w kwietniu 2018 r. wynosi - 67,20 zł.  Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 10 kwietnia.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

Szkolny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej
więcej  >>>


SZKOLNE KOŁO CARITAS ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W 14. ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI POD HASŁEM „TAK, POMAGAM!”
więcej  >>>  


TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI W NASZEJ SZKOLE
Szkolna Drużyna Harcerska „Podkarpackie Rysie” ogłasza bieżący tydzień (5 III-9 III) TYGODNIEM ŻYCZLIWOŚCI.
więcej  >>>

KONKURS LITERACKI pod hasłem  ,,Małe ojczyzny w literaturze"

więcej  >>>

Patriotyzm na co dzień? Co dla mnie oznacza bycie patriotą?
więcej  >>>


Serdecznie   zapraszamy   Uczniów z klas I – VII szkoły podstawowej oraz z klas II i III gimnazjum do włączenia się w realizację drugiego zadania Programu SZKOŁA  MŁODYCH  PATRIOTÓW.
więcej  >>>

UWAGA! Zajęcia fitness - wtorek, środa, piątek. od godz. 19.00 - 20.00 w sali gimnastyczna nr 1 (SP).

WYNIKI SZKOLNEGO ETAPU VII PODKARPACKIEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy
więcej  >>>                                             galeria  >>>


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do klas pierwszych Szkoły Podstawowej
pobierz >>>

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy ogłasza nabór na wolne stanowisko konserwatora:
więcej  >>>

Z FUNDACJĄ PZU PO LEKCJACH
więcej >>>                                        galeria  >>>

ZAPROSZENIE na spotkanie z Panem mgr. Arturem Szarym i strzelcami Związku Strzeleckiego STRZELEC Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą.
więcej  >>>

Zajęcia Fitness w Szkole Podstawowej w Świlczy - nowa informacja
więcej  >>>

Plan zajęć obowiazujący od 12 lutego 2018 r. /II półrocze/
otwórz    >>>


„Bilard sportem wszystkich” - Szkolne Koło Bilardowe
więcej  >>>


W związku z tym, że było wiele niewiadomych związanych z organizacją konkursu, organizatorzy podają informację o ETAPIE SZKOLNYM wojewódzkiegoVII Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania.
więcej  >>>
Program – konkurs - kurs Szkoła młodych patriotów w roku szkolnym 2017/2018, Roku dla Niepodległej, w Naszej Szkole, Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy
więcej  >>>

Dnia 29 stycznia 2018 r. w godz. 10:00 - 13:00  odbędzie się Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej "Zimowa Nuta". 
Zapraszamy wszystkie zuchy i harcerzy w pełnym umundurowaniu.
Czuj!!! 
Czuwaj !!!


Zimowisko 2018 r. 
Ramowy program zajęć w dniach od 29.01.2018 r. do 02.02.2018 r.
więcej  >>>

Już jest! Drugi numer szkolnej gazetki TO I OWO!
2/2018.pdf  >>>>                               
Na stronę gazetki przejdziesz w zakładce "Po lekcjach"
ZAPRASZAMY do lektury i czekamy na Wasze uwagi oraz propozycje dotyczące zawartości tematycznej kolejnego numeru!
Zespół redakcyjny: Maria Gotkowska, Amelia Komórek, Aleksandra Kopiczak, Oliwia Kulig, Jakub Szela, Filip Szot, Julia Wisz
Opiekun zespołu: Małgorzata Molęda

UWAGA!
Nowe zapisy na wyjazdy na basen do Głogowa Małopolskiego w II półroczu do 26 stycznia - prowadzi Pan Maciej Biliński.

Szkoła Podstawowa w Świlczy zaprasza na II SPARTAKIADĘ TENISA STOŁOWEGO pod patronatem Wójta Gminy Świlcza
więcej  >>>

Szkoła Podstawowa w Świlczy wyróżniona przez Wójta Gminy Świlcza „Bonem Edukacyjnym"
więcej  >>>

Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów i terminów rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza
na rok szkolny 2018/2019 
ogłosznie >>>

Betlejemskie Światło Pokoju   więcej >>>>

Kolejny raz ruszamy z akcją Szlachetna Paczka.
Zwracamy się z gorącą prośbą o przyłączenie się do tej akcji , aby wesprzeć potrzebującą pomocy rodzinę.
W tym roku podejmujemy próbę pomocy pani Bożenie.
(kod rodziny: POD-2711-576860)

więcej  >
>>
 

        Terminarz zajęć Kółka szachowego w Szkole Podstawowej w Świlczy na rok szkolny 2017/2018 
        28.10.2017            13.01.2018             14.04.2018
        25.11.2017            17.02.2018                19.05.2018
        09.12.2017            17.03.2018             02.06.2018
       
Zajęcia odbywają się od 900 do 1130 z 15 minutową przerwą (warto dać dziecku przekąskę i picie)

        Ukazał się 1. numer kwartalnika Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy "TO I OWO"    1/2017.pdf  >>>>                               NOWE
        Na stronę gazetki przejdziesz w zakładce "Po lekcjach"
ZAPRASZAMY do lektury i czekamy na Wasze uwagi oraz propozycje dotyczące zawartości tematycznej kolejnego numeru!
Zespół redakcyjny: Maria Gotkowska, Amelia Komórek, Aleksandra Kopiczak, Oliwia Kulig, Jakub Szela, Filip Szot, Julia Wisz
Opiekun zespołu: Małgorzata Molęda

ZMIANA PLANU ZAJĘĆ!
 Od 21 listopada 2017 r. OBOWIĄZUJE POPRZEDNI PLAN sprzed 20 października!

plan zajęć >>>

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego”
Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 02.11 2017 r. do 30.04.2018 r.
Celem  jest wskazanie, jak ważną rolę w życiu ucznia pełni edukacja prozdrowotna   w szkole oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
Zadania  konkursu do wykonania:
Używkom mówię nie. Zastrzyk z witamin każdego dnia. Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związanego z nieprawidłowym odżywianiem. Szczotka, pasta, kubek. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia sportu. Jestem tym co jem. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy. Czas się nie spieszy – to my nie nadążamy. Plakat oraz hasło promujące uczestnictwo  w zajęciach wychowania fizycznego w szkole.                                                                   
Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do realizacji konkursu.
Koordynator - Małgorzata Kultys
Wicedyrektor szkoły - Grzegorz Patruś

Szkoła Podstawowa w Świlczy przystąpiła do Projektu "POMAGANIE PRZEZ UBRANIE", który wspiera Fundacja "AKOGO" Pami Ewy Błaszczyk
więcej  >>>                                                                        list >>>

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum >>>>

OGŁOSZENIE
W sobotę 28 października 2017 r. o godzinie 9.00 w naszej szkole odbędzie się pierwsze spotkanie „Koła Szachowego”.
Zajęcia skierowane są do uczniów rozpoczynających swoją przygodę z szachami. Czas zajęć to 3 godziny lekcyjne z 15 minutową przerwą, czyli do 11.30.
Kolejne spotkania będą odbywać się raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem.
Zapraszam wszystkich, którzy lubią grać, myśleć, liczyć i miło spędzać czas.

                                                                                                                                                    Opiekun Koła Szachowego
                                                                                                                                                    Sebastian Szetela


KONKURS CZYTELNICZY
6 listopada 2017 r. o godz. 12.30 w sali 29 odbędą się szkolne przesłuchania uczniów chętnych do wzięcia udziału

w Gminnym Konkursie Pięknego Czytania.

więcej  >>>

KONKURS KALIGRAFICZNY
W najbliższy piątek, tj. 27 października, odbędzie się Szkolny Konkurs Kaligraficzny, który adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
Zostanie przeprowadzony na lekcjach języka polskiego przez nauczycieli uczących w poszczególnych klasach.
więcej  >>>


W roku szkolnym 2017/18 rusza PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ adresowany do uczniów deklarujących chęć tworzenia gazetki szkolnej.
więcej  >>>

Z FUNDACJĄ PZU PO LEKCJACH "Zajęcia dodatkowe mega rozwojowe”
więcej  >>>

Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole!
Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu „Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole”....

więcej  >>>


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w naszej szkole: - dla klas SP i Gimnazjum:
2 maja 2018 r.  4 maja 2018 r.  1 czerwca 2018 r.
 4 czerwca 2018 r.
oraz 1 dzień rekolekcji wielkopostnych i dni egzaminów gimnazjalnych.


Opłata za obiady w październiku 2017 r. wynosi -  92,40 zł
Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 10 września.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005


Konsultacje dla rodziców w pierwsze środy miesiąca:
4 października 2017 r.      8 listopada 2017 r.
            6 grudnia 2017 r.    7 marca 2018 r.               
4 kwietnia 2018 r.      9 maja 2018 r.      6 czerwca 2018 r.  
Zebrania rodziców:
22 listopada 2017 r.       24 stycznia 2018 r.
25 kwietnia 2018 r.

Baza tematów projektów edukacyjnych dla klas II Gimnazjum:
POBIERZ  >>>


Akademia Karate Tradycyjnego - Mistrzyni Świata, Pani Marty Niewczas, zaprasza dzieci klas  I- IV Szkoły Podstawowej w Świlczy do wzięcia udziału w treningach!
Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej szkoły, koszt od osoby 80 zł za miesiąc.

Wtorek – 1415- 1515

Czwartek – 1415- 1515

Zapraszamy!

        WYKAZ LEKTUR w roku szkolnym 2017/2018
        więcej >>>


OFERTA ZAJĘĆ SPORTOWYCH w Szkole Podstawowej w Świlczy
więcej >>>


Zmiana terminu
Zespół taneczny "Mała Świlcza" serdecznie zaprasza na zajęcia taneczne (taniec towarzyski, nowoczesny, Hip-hop, Mix taneczny)
w środy:
-  kl. II i III od 12.15 do 13.00

- KL. I od 13.00 do 13.45

- grupa starsza od 14.05 do 15.05

opiekun - Bożena Łyszczek i instruktor tańca, pani Dorota                                     

W zakładce ŚWIETLICA zamieszczony jest tygodniowy plan zajęć świetlicowych oraz podział uczniów na grupy.

Program pracy grupy uczniów skupionych w  Kole plastyczno–teatralnym PLATE
więcej >>>


Czuj Zuchy i Czuwaj Harcerze!
Kto pragnie uczestniczyć w zbiórkach zuchowych i harcerskich zapraszamy do wspólnej zabawy i odkrywania tajemnic z Prawem Zucha i Przyrzeczeniem Harcerskim oraz zdobywania sprawności. Informacja dotyczy zuchów z klas I - III oraz harcerzy z klas IV - VI. Rodziców zapraszamy do wypełnienia i złożenia deklaracji udziału dziecka
w zbiórkach zuchowych i harcerskich. W roku szkolnym 2017/2018 składka członkowska wynosi 10 zł na miesiąc. Jest to składka ustalona odgórnie dla wszystkich gromad
i drużyn ZHP. W dniu 19 września 2017 r. w czasie zebrań z rodzicami prosimy o pobranie u skarbników gromady deklaracji, wypełnienie jej oraz wpłatę 60 zł na pół roku.
5. Gromada Zuchowa - " Poszukiwacze Skarbów '' - dh pwd Lucyna Woźniak
Drużyna Harcerska - p. Iwona Tomaszkiewicz
Zbiórki zuchowe odbywać się będą w poniedziałki w godz. 12.25 - 13.10. 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży oraz oferta dla Szkoły
Składka od jednego ubezpieczonego 55 zł - Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
otwórz    >>>                    otwórz    >>>

Zasady korzystania z siłowni znajdującej się w Szkole Podstawowej w Świlczy
więcej >>>

Opłata za obiady we wrześniu 2017 r. wynosi: 76,00 zł. 
Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 10 września. Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

OGŁOSZENIE
W bieżącym roku szkolnym zajęcia lekcyjne będą się odbywać w następujących godzinach
:
1. lekcja: 745
- 830
2. lekcja: 835 - 920
3. lekcja:
925 - 1010
4. lekcja: 1015 - 1100
5. lekcja: 1120 - 1205
6. lekcja: 1225 - 1310
7. lekcja: 1315 - 1400
8. lekcja: 1405 - 1450
9. lekcja: 1455 - 1540

DOWÓZ UCZNIÓW Z WOLICZKI

PRZYJAZD DZIECI DO PLACÓWEK: Woliczka_Świlcza Szkoła_Świlcza Przedszkole
- godz. 07.10 Woliczka Pętla
- godz. 07.20 Świlcza Szkoła
- godz. 07.21 Świlcza Przedszkole
Razem 11 min.
ODJAZD DZIECI DO DOMU:  Świlcza Przedszkole_Świlcza Szkoła_Woliczka Pętla
- godz. 13.26 Przedszkole Świlcza
- godz. 13.28 Świlcza Szkoła
- godz. 13.39 Woliczka Pętla
Razem 13 minut.

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy / Świlcza 336 / 36 - 072 Świlcza / tel. 17 85-60-795 / fax: 17 85-60-784 / www.swilcza.edu.pl / sp.swilcza@swilcza.com.pl