szkola SP Szkola
AKTUALNOŚCI
O SZKOLE ZAJĘCIA DOKUMENTY GALERIA DLA RODZICÓW
WYDARZENIA KLASY OSIĄGNIĘCIA PROGRAMY ORGANIZACJE PO LEKCJACH
KONKURSY WSPARCIE WOLONTARIAT SPORT ARCHIWUM WWW

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOLE
2018/2019


więcej >>> 

2017/2018

aktywna    PROGRAM AKTYWNA TABLICA W NASZEJ SZKOLE
więcej >>> 

NA SPORTOWO JEST ZDROWO
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie „Na sportowo jest zdrowo
– szkolny program wychowania zdrowotnego”
Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 02.11 2017 r. do 30.04.2018 r.
Celem jest wskazanie, jak ważną rolę w życiu ucznia pełni edukacja prozdrowotna w szkole oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
Zadania  konkursu do wykonania:
Używkom mówię nie. Zastrzyk z witamin każdego dnia. Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związanego z nieprawidłowym odżywianiem. Szczotka, pasta, kubek. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia sportu. Jestem tym co jem. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy. Czas się nie spieszy – to my nie nadążamy. Plakat oraz hasło promujące uczestnictwo  w zajęciach wychowania fizycznego w szkole.                                                                   
Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do realizacji konkursu.
Zadanie nr 1.
Zadanie nr 2.          galeria  >>> 
Zadanie nr 3.          galeria  >>> 
Zadanie nr 4.          galeria  >>> 
Zadanie nr 6.         galeria  >>>
Zadanie nr 7.         galeria  >>>
  Zadanie nr 8.         galeria  >>>  
Zadanie nr 9.         galeria  >>>
Zadanie nr 10.
Koordynator - Małgorzata Kultys
Wicedyrektor szkoły - Grzegorz Patruś

SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW
 więcej >>>
Zadanie nr 1.
Z
adanie nr 2.

Zadanie nr 3.
Zadanie nr 4.
Zadanie nr 5.
WYNIKI Szkolnego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej
wyniki >>>                                                                GALERIA ZDJĘĆ  >>>
Zadanie nr 8.
Zadanie nr 9.

ZAJĘCIA DODATKOWE MEGA ROZWOJOWE
Z FUNDACJĄ PZU PO LEKCJACH
więcej >>>                                        galeria  >>>

2016/2017
PROGRAM SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA
wiecej o programie w zakładce  >>>
www.dobre-wychowanie.pl

PROGRAM TalentowiSKO

 
W
IĘCEJ INFORMACJI  >>>>

BlogowiSKO Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy
>>>>


PROGRAM SOLIDARNA SZKOŁA
WIĘCEJ INFORMACJI  >>>>


PROJEKT INSTA.LING
WIĘCEJ INFORMACJI  >>>>

gwoPROJEKT EDUKACYJNY LEPSZA SZKOŁA
Nasi uczniowie i nauczyciele biorą udział w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA.
LEPSZA SZKOŁA jest projektem przeznaczonym dla nauczycieli korzystających z podręczników GWO. Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły ponad
133 tysiące nauczycieli i 10 milionów uczniów.
Nauczyciele uczestniczący w programach LEPSZEJ SZKOŁY:
  • sprawdzają wiedzę i kompetencje uczniów za pomocą specjalistycznych testów,
  • dzięki szczegółowym raportom porównują wyniki swoich uczniów
    z wynikami klas z całej Polski,
  • otrzymują zaświadczenie o udziale w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym.
Dla uczniów i nauczycieli korzystających z Lokomotywy (klasy ed. wczesnoszkolnej) LEPSZA SZKOŁA prowadzi program To już wiem!.


2015/2016
PROGRAM ZDROWE NIETRUDNE
Uczniowie klasy I a edukacji wczesnoszkolnej pod opieką wychowawczyni - pani Małgorzaty Kłos biorą udział w ogólnopolskim programie 
„ZDROWE NIETRUDNE”.  
więcej>>> Klasy I - III   
Celem programu jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród uczniów klas młodszych ze szkół podstawowych.
Więcej informacji na
temat programu: 
www.zdrowenietrudne.pl

PROGRAM TRZYMAJ FORMĘ 

WIĘCEJ INFORMACJI  >>>>      


Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy / Świlcza 336 / 36 - 072 Świlcza / tel. 17 85-60-795 / fax: 17 85-60-784 / www.swilcza.edu.pl / sek@swilcza.edu.pl / zesp@o2.pl