szkola Nazwa Szkola
AKTUALNOŚCI
O SZKOLE ZAJĘCIA DOKUMENTY GALERIA DLA RODZICÓW
WYDARZENIA KLASY OSIĄGNIĘCIA PROGRAMY ORGANIZACJE PO LEKCJACH
KONKURSY WSPARCIE WOLONTARIAT SPORT ARCHIWUM WWW
2018/2019
Sekretariat szkoły w dniach 8 - 26 lipca będzie nieczynny.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w dniu 19 czerwca 2019 r.
800 - Msza św. w kościele parafialnym w Świlczy
900 - uroczystość w hali sportowej, następnie spotkania z wychowawcami w klasach.

Komunikat
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, zakończenie zajęć edukacyjnych odbędzie się 19 czerwca 2019, a ferie letnie rozpoczynają się 20 czerwca 2019 r.

PÓŁKOLONIA GMINNA – 24.06. – 28.06. 2019 r.   plakat  >>>         karta zgłoszenia  >>>


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy z a p r a s z a Rodziców dzieci siedmioletnich na spotkanie w dniu 11.06.2019 r. o godz.1600
w Szkole Podstawowej w Świlczy (stołówka).
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy na rok szkolny 2019/2020   pobierz  >>>  


PÓŁKOLONIA
Akademia Piłkarska "Bratek" oraz Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 w  Bratkowicach serdecznie zapraszają dzieci i młodzież z terenu naszej gminy na półkolonię sportową pod hasłem: „Wakacyjny czas na sport, czas na kulturę” w dniach 29.07.2019 - 9.08.2019 roku
więcej
>>>                                    karta kwalifikacyjna  >>>


Komunikat
Opłata za obiady w czerwcu 2019 r. wynosi - 60,00 zł.  Płatne na konto Szkoły Podstawowej
w Świlczy do 5 czerwca.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005 
Opłata za bułki śniadaniowe w czerwcu 2019 r. wynosi 24,00 zł; płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy numer: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

REKRUTACJA DO PROJEKTU

„Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Świlcza”

Wójt Gminy Świlcza zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w gminie Świlcza”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Świlcza w wieku 25 – 74 lata, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych.   więcej  >>>

Informacja
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy informuje, że w dniu 02.05.2019 r. (czwartek) zajęcia lekcyjne odbywają się Zgodnie z planem lekcji.
Grzegorz Patruś


29. 04. 2019 r. – poniedziałekPIKNIK EDUKACYJNY

 • Pierwsza lekcja odbywa się zgodnie z planem lekcji.
 • Piknik od drugiej lekcji do ok. godz. 1400.
  Główną atrakcją tej edycji będzie symulator lotów.

Komunikat
Opłata za obiady w maju 2019 r. wynosi - 105,00 zł.  Płatne na konto Szkoły Podstawowej
w Świlczy do 10 maja
.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005 
Opłata za bułki śniadaniowe w maju 2019 r. wynosi 42,00 zł; płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy numer: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy na rok szkolny 2019/2020   pobierz  >>>  

INFORMACJA
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy informuje, że uczniowie wracają na zajęcia lekcyjne po przerwie świątecznej 24.04.2019 r. 
Grzegorz Patruś  

INFORMACJA
Decyzją Dyrektora  Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy wywiadówka z dnia 24.04.2019 r. (środa) zostaje przełożona na dzień 08.05.2019 r. (środa) godz. 1700.
                                                                                       Grzegorz Patruś 

INFORMACJA
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy informuje, że od 08.04.2019 r. w szkole nadal trwa strajk nauczycieli do odwołania.
Proszę o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły
i w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy - Grzegorz Patruś 

KOMUNIKAT
Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły.
Zwracam się do Państwa z prośbą aby śledzić informacje na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym. Może dojść do odwołania strajku nauczycieli i w poniedziałek zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem. Bardzo proszę o zrozumienie w tej trudnej sytuacji. Na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych decyzjach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy - Grzegorz Patruś 

KOMUNIKAT!
W dniu 08.04.2019 r. rozpoczyna się strajk nauczycieli w Szkole Podstawowej w Świlczy.
Pomimo tego szkoła zapewnia opiekę dzieciom zarówno
w czasie pracy świetlicy jak
i zajęć lekcyjnych (opieka wychowawcza).

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy - Grzegorz Patruś 

KOMUNIKAT! 
Opłata za obiady w kwietniu 2019 r. wynosi - 60,00 zł.  Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 10 kwietnia.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005 
Opłata za bułki śniadaniowe w kwietniu 2019 r. wynosi 24,00 zł; płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy numer: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

Zarządzenie nr 3/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy
z dnia 28.03.2019 r. w sprawie opłaty i odpisu opłaty za korzystanie z obiadów

W związku z rosnącymi cenami produktów żywnościowych, cena obiadów dla uczniów od
1 kwietnia 2019 r
. wynosić będzie 5 złotych.
Opłatę za korzystanie z obiadów należy uiścić do 10 dnia danego miesiąca na konto szkoły. Opłata dzienna podlega zwrotowi w całości, jeżeli nieobecność lub rezygnacja z korzystania z posiłku zostaną zgłoszone w szkole do godziny 800 danego dnia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy Grzegorz Patruś

REKOLEKCJE w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy w dniach 1, 2, 3 kwietnia 2019 r.
1. 04. 2019 r. – poniedziałek

 • 1, 2 lekcja zgodnie z planem zajęć w klasach 1-5 SP; po powrocie zajęcia w klasie do godz. 1115
 • 1, 2, 3 lekcja zgodnie z planem zajęć w klasach 6-8 SP i 3 GIMN.
 • obiad od godz. 1100 - 1230  

2. 04. 2019 r. – wtorek

 • 1, 2 lekcja zgodnie z planem zajęć w klasach 1-5 SP; po powrocie zajęcia w klasie do godz. 1115
 • 1, 2, 3 lekcja zgodnie z planem zajęć w klasach 6-8 SP i 3 GIMN
 • obiad od godz. 1100 - 1230 

3. 04. 2019 r. – środaPIKNIK EDUKACYJNY

 • Pierwsza lekcja odbywa się zgodnie z planem lekcji.
 • Piknik od drugiej lekcji do ok. godz. 1400..

KOMUNIKAT! 
Opłata za bułki śniadaniowe w kwietniu 2019 r. wynosi 24,00 zł; płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy numer: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

Informacja
Decyzją Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św Jana Kantego w Świlczy oraz Rady Pedagogicznej
z dnia 20.03.2019, wprowadza się zakaz używania
przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń cyfrowych na długich przerwach –
w godzinach 1115-1135 i 1220-1240.
Decyzja uzyskała pozytywną opinię Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. św Jana Kantego
w Świlczy.
W przypadku nieprzestrzegania zakazu uczeń zostanie najpierw pouczony, a następnie telefon (urządzenie) zostanie przekazany do sekretariatu.
Odbiór telefonu (urządzenia) może nastąpić tylko przez Rodzica.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy 
z a p r a s z a  Rodziców 7 latków na spotkanie w dniu 14.03.2019 r. o godz. 1700
w Szkole Podstawowej w Świlczy (stołówka).

WAŻNE!
O przyjęcie do klasy sportowej może ubiegać się kandydat, który posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki lekarskiej
(a nie jak było dotąd - lekarza medycyny sportowej!!!)

Do pobrania dokumenty w związku z tworzeniem klas sportowych:
 • KWESTIONARIUSZ ucznia do klasy  IV – oddziału sportowego w Szkole Podstawowej
  im. św. Jana Kantego w Świlczy w roku szkolnym 2019/2020 
 • PROCEDURA REKRUTACJI do klasy czwartej z oddziałem sportowym o profilu piłka nożna
  w Szkole Podstawowej 
  im. św. Jana Kantego w Świlczy na rok szkolny 2019/2020
  pobierz >>>                                
 • PISMO DO RODZICÓW uczniów klas III szkół podstawowych                    
  pobierz >>>

Świlcza, 7 marca 2019 r.

Rodzice uczniów klas III szkół podstawowych 

INFORMACJA O ZAMIARZE UTWORZENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŚWILCZY
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 KLAS IV
Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI

W Szkole Podstawowej  im. św. Jana Kantego w Świlczy począwszy od roku szkolnego 2019/2020 istnieje możliwość utworzenia klas IV (obecnych III) 
z oddziałami sportowymi  dla dziewcząt i chłopców o profilu piłka nożna. Uczniowie realizować będą ogólną podstawę programową
z wychowania fizycznego z liczbą czterech  godzin oraz sześciogodzinne szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej.                                               
Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnej hali sportowej, a o rozwój wychowanków dbać będzie wykwalifikowana kadra trenerska.
  
Szczegółowych informacji udziela dyrektor szkoły:
Grzegorz Patruś - /telefon: 17 85 60 795,  17 85 60 784, e- mail: g.patrus@swilcza.com.pl/

KOMUNIKAT dla RODZICÓW
Konsultacje zaplanowane na 06.03.2019 zostają odwołane.

KOMUNIKAT 
Od 1.03.2019 r. odbywa się nabór na basen do Głogowa Młp., wyjazdy zaczynają się od 11.03.2019 r. w każdy poniedziałek:
wyjazd godz. 1520
wejście godz. 1600
powrót około godz. 1740.

KOMUNIKAT
Opłata za obiady w marcu 2019 r. wynosi - 88,20 zł.  Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 10 marca.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005 
Opłata za bułki śniadaniowe w marcu 2019 r. wynosi 42,00 zł; płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy numer: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

INFORMACJA Sekretariat szkoły czynny w pon. w godz. 730 - 1530 
od wtorku do piątku w godz. 730 - 1330.

INFORMACJA dla szkół o nowo utworzonym gabinecie dentystycznym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach więcej >>>
Gabinet

Zapraszamy na zajęcia pokazowe piłkarzy z Akademii Młodych Orłów w Szkole Podstawowej w Świlczy.                                Plakat >>>
Wtorek 05.02.2019 r. godz. 15:00 - 18:30
W części pierwszej wykład w sali 26, temat: Intensywność treningowa godz. 15:00 - 16:00 trenerzy, instruktorzy z woj. rzeszowskiego.
Od 16:00 - 18:30 - zajęcia piłkarskie z dziećmi w hali sportowej.
                                                                                                              Dyr. szkoły - Grzegorz Patruś

3 lutego 2019 r. godz. 1700 w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy odbędzie się Akademia z okazji Dnia Seniora, na którą mają zaszczyt zaprosić Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej w Świlczy


Informacja! W Szkole Podstawowej  w Świlczy na feriach jest organizowana Półkolonia w dniach 11.02 - 15.02. 2019 r. w godz. od 800 – 1400  
uczestnicy: dzieci klas I - V
Zapisy w sekretariacie szkoły.
Regulamin i program będzie dostępny w najbliższych dniach na stronie szkoły.

Zarządzenie z dnia 17 stycznie 2019 r. Wójta Gminy Świcza w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

więcej >>>
Dyrektor Szkoły Grzegorz Patruś

Opłata za obiady w lutym 2019 r. wynosi - 42,00 zł.  Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 10 lutego.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

MindCloud (nauka programowania)     więcej  >>>      

KOMUNIKAT
W dniu 06.02.2019 r. (środa) o godz. 1730 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Świlczy, odbędzie się spotkanie rodziców z Wójtem Gminy Świlcza - Panem Adamem Dziedzicem.
Po spotkaniu zapraszamy do klas na wywiadówki.

Informacja 

                 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy informuje, że z dniem 14.01.2019 r. (poniedziałek) będą wydawane bułki śniadaniowe dla chętnych uczniów. Cena jednej bułki wynosi 2,00 zł; czyli łączna kwota za miesiąc styczeń wynosi 28 zł. Odbiór w godzinach od 730 - 830 w stołówce szkolnej.
Oświadczenia proszę składać w sekretariacie szkoły do 11.01.2019 r. (piątek).
Uwaga: rezygnacja możliwa jest w kolejnym miesiącu od dnia zgłoszenia. Płatność z góry za cały miesiąc na konto szkoły 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005 na 5 dni przed kolejnym miesiącem.

Dyrektor szkołyGrzegorz Patruś

Opłata za obiady w styczniu 2019 r. wynosi - 92,40 zł.  Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 10 stycznia.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005


Opłata za obiady w grudniu 2018 r. wynosi - 63,00 zł.  Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 10 grudnia.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005


INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Świlczy, uwzględniając wnioski Rodziców uczniów
– w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną - ustala piątek dniem bez zadań domowych.

UWAGA! Nowe adresy e-mail w kontaktach ze Szkołą:
Dyrektor             Grzegorz Patruś              g.patrus@swilcza.com.pl
Z-ca dyrektora   Sebastian Szetela            s.szetela@swilcza.com.pl
Sekretariat         Szkoła Podstawowa        sp.swilcza@swilcza.com.pl

W zakładce "Zajęcia pozalekcyjne i kółka" - do pobrania harmonogram zajęć w b. roku szkolnym  >>>

INFORMACJA
Opłata za obiady w listopadzie 2018 r. wynosi - 84,00 zł.
 Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 10 listopada.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

Sekcja bokserska w Szkole Podstawowej w Świlczy zaprasza! przyjdź, zobacz, spróbuj   więcej >>>
Szkolne koło bilardowe  więcej >>>
Szkoła muzyczna YAMAHA w Szkole Podstawowej w Świlczy!  więcej >>>

Gmina Świlcza wraz ze Szkołą Podstawową im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej informują, że w dniach 15 – 23 października 2018 r. odbędzie się nabór uczestników do projektu „e-MISJA – ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 
I PODKARPACKIEGO”.
więcej >>>

INFORMACJA
Opłata za obiady w październiku 2018 r. wynosi - 96,60 zł.
 Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 10 października.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

INFORMACJA
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy informuje, że gdyby ktoś z rodziców miał problemy z zalogowaniem się do systemu dziennika elektronicznego, to pomoc może uzyskać
w sekretariacie szkoły. 
Dyrektor Szkoły
dr Grzegorz Patruś

Opis tworzenia konta w nowym dzienniku elektronicznym
zobacz plik pdf >>>

INFORMACJA DLA RODZICÓW ODBIERAJĄCYCH DZIECI
Wewnętrzne numery telefonów do sal, w których odbywają się zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez instruktorów Gminnej Biblioteki Publicznej:
sala świetlicy - tel. wewn. 26
sala nr 5 - tel. wewn. 27
sala nr 28 - tel. wewn. 28

Konsultacje dla rodziców w pierwsze środy miesiąca:
godz. 1600 - 1700
3 października 2018 r. 5 grudnia 2018 r.   6 marca 2019 r.
3 kwietnia 2019 r. 8 maja 2019 r. 5 czerwca 209 r.

Nowe warunki udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu Stypendialnego Gminy Świlcza
Uchwała Rady Gminy Świlcza >>>

Konsultacje dla rodziców w pierwsze środy miesiąca:
godz. 1600 - 1700 
Zebrania rodziców:
19 września 2018 r.       21 listopada 2018 r.
6 lutego 2019 r.             24 kwietnia 2019 r.

W roku szkolnym 2018/2019 biblioteka szkolna jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 1115 - 1315.


OGŁOSZENIE
W bieżącym roku szkolnym zajęcia lekcyjne będą się odbywać w następujących godzinach
:
1. lekcja: 745
- 830
2. lekcja: 840 - 925
3. lekcja:
935 - 1020
4. lekcja: 1030 - 1115
5. lekcja: 1135 - 1220
6. lekcja: 1240 - 1325
7. lekcja: 1335 - 1420
8. lekcja: 1430 - 1515
9. lekcja: 1525 - 16

2017/2018

Akademia Piłkarska BRATEK Bratkowice oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach organizuje półkolonię w terminie od 16.07-27.07.2018 r.
wiecej >>>

Półkolonia w Szkole Podstawowej w Świlczy!
odbędzie się w dniach 25.06 - 29.06. 2018 r. w godz. od 9 - 15 
koszt uczestnika: 80 zł 
uczestnicy: dzieci klas I - V
Zapisy w sekretariacie szkoły. 
Program>>>>             Regulamin>>>>            Karta>>>>

… z dyplomem w ręku
 i optymizmem w sercu …

    Serdecznie zapraszamy na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 uczniów gimnazjum, która odbędzie się 21.06.2018 roku o godzinie 16.00
w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy.

Wychowawcy, Rodzice oraz Uczniowie klas trzecich


Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy z a p r a s z a Rodziców dzieci przyjętych do I klasy na spotkanie organizacyjne w dniu 19.06.2018 r.
o godz.17.00  w Szkole Podstawowej w Świlczy (stołówka).

Lista uczniów klasy 1 Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy na rok szkolny 2018/2019

LISTA >>>

INFORMACJA
Opłata za obiady w czerwcu 2018 r. wynosi - 58,80 zł.
 Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 8 czerwca.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

Obchody dnia Dziecka i Dnia Sportu  - 4. czerwca o godz 8.00 - hala w Szkole Podstawowej w Świlczy
4 czerwca Dzień Dziecka z Projektorem. Grupa studentów z Politechniki Rzeszowskiej w ramach programu "Projektor" zaprasza na zajęcia popularno-naukowe
oraz integracyjne w godz. od 9 do 11 w hali sportowej. W programie:
- ROBOTYKA
- ANIMACJE
- MALOWANIE TWARZY
Serdecznie zapraszamy. 
Organizator: Bożena Łyszczek

Lista dzieci zakwalifikowanych do I klasy Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy na rok szkolny 2018/2019
LISTA >>>>

INFORMACJA
Opłata za obiady w maju 2018 r. wynosi - 75,60 zł.  
Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 10 maja.

Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

Liczba uczestników to 40 uczniów + 4 opiekunów. Obecnie zapisanych jest 24 uczniów. Koszt: 20 zł. Zapisy trwają
w sekretariacie szkoły. Wyjazd na mecz odbędzie się 13. 05. 2018 r. (niedziela).
Wisła Kraków - Lech Poznań godz. 1800.
Wyjazd spod szkoły godz. 15
30.
ZAPRASZAMY!!!Szkoła Muzyczna YAMAHA z koncertem w Szkole Podstawowej w Świlczy  
25 kwietnia – środa
835 – 920 – klasy I-III
925 – 1010 – klasy IV-VI
1015 – 1100 – klasy VII-II, III gim.
Celem spotkania jest zainteresowanie dzieci i młodzieży nauką gry na instrumentach takich jak: skrzypce, gitara, saksofon, akordeon, perkusja. Dla zainteresowanych zajęcia grupowe - odpłatne odbywać się będą w szkole w Świlczy. Spotkanie z nauczycielami prowadzącymi i wszelkie informacje na temat zajęć, rodzice będą mogli uzyskać również w tym dniu przed wywiadówkami!!!

ZAPRASZAMY!

INFORMACJA -ZMIANA!
Opłata za obiady w kwietniu 2018 r. wynosi - 67,20 zł.  Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 10 kwietnia.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005
Szkolny wyjazd na mecz piłki nożnej przełożony!

UWAGA! Zajęcia fitness - wtorek, środa, piątek. od godz. 19.00 - 20.00 w sali gimnastyczna nr 1 (SP).

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do klas pierwszych Szkoły Podstawowej
pobierz >>>

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kota - 17 lutego - zapraszamy do utworzenia na stronie szkoły galerii kotów i koteczków naszych Uczniów. Chętni właściciele Mruczków proszeni są o przesłanie cyfrowego zdjęcia Kota wraz z Jego/Jej imieniem ;) -  na adres:
zswswilczy@gmail.com
Galeria ukaże się 19 lutego 2018 r.

Plan zajęć 2017/2018 obowiazujący od 12 lutego 2018 r. /II półrocze/
otwórz    >>>


INFORMACJA
Opłata za obiady w lutym 2018 r. wynosi - 54,60 zł. 
Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 15 lutego.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

ZAPROSZENIE na spotkanie z Panem mgr. Arturem Szarym i strzelcami Związku Strzeleckiego STRZELEC Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą.
więcej  >>>

ZEBRANIE RODZICÓW uczniów z kl. I b - 12 lutego 2018 r. /poniedziałek!/ - godz. 17:00.
wych. Lucyna Woźniak

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy ogłasza nabór na wolne stanowisko konserwatora
więcej  >>>

Informacje dla klas I - III SP:
12 lutego - pon. - audycja Szkoły Muzycznej YAMAHA - odpłatność: 3 zł 50 gr
13 lutego - wt. - Zabawa karnawałowa  - 1600- 1800

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM w Szkole Podstawowej w Świlczy odbędzie się 14.02.2018 r. (środa)
Klasy I – IV godz. 835- 1010
Klasy V – III gim. godz. 1015- 1205
Miejsce: hala sportowa
Cena: 5 zł od osoby
Temat: „Indie


Zimowisko 2018 r. 
Ramowy program zajęć w dniach od 29.01.2018 r. do 02.02.2018 r.
więcej  >>>

UWAGA!
Nowe zapisy na wyjazdy na basen do Głogowa Małopolskiego w II półroczu
do 26 stycznia
- prowadzi Pan Maciej Biliński.

Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów
i terminów rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza na rok szkolny 2018/2019 
ogłosznie >>>

INFORMACJA
Opłata za obiady w styczniu 2018 r. wynosi - 
79,80 zł. 
Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 10 stycznia.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

W piątek - 5 stycznia w naszej szkole Firma Mawi, specjalizujaca się w zakresie fotografii szkolnej, będzie wykonywać na zamówienie zdjęcia pamiątkowe i użytkowe. 

Terminarz zajęć Kółka szachowego w Szkole Podstawowej w Świlczy na rok szkolny 2017/2018 
        28.10.2017            13.01.2018             14.04.2018
        25.11.2017            17.02.2018             19.05.2018
        09.12.2017            17.03.2018             02.06.2018
Zajęcia odbywają się od 900 do 1130 z 15 minutową przerwą (warto dać dziecku przekąskę i picie)

UWAGA!
Włącz się do akcji i .... POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ!
Od środy do końca grudnia wolontariusze Szkolnego Koła Caritas zbierać będą dary dla potrzebujących dzieci.
Mamy nadzieję, że również w tym roku okażecie zrozumienie i podzielicie się z Waszymi kolegami i koleżankami tym, co sprawi im radość.
Przyjmujemy :
- ciepłą, czystą odzież,
- pakowane produkty żywnościowe,
- produkty higieniczno-kosmetyczne,
zabawki,
- przybory szkolne.
NIE ZBIERAMY PIENIĘDZY!!!
Dołącz do ludzi, którzy myślą też o innych
Dziękujemy!
Organizatorzy akcji przy współpracy nauczycieli i wychowawców klas: zastępca dyr. szkoły - pan Grzegorz Patruś, opiekun SK Caritas - pani Agnieszka Dynak,pani Iwona Bajek, pani Małgorzata Molęda, pani Małgorzata Kultys, pani Anna Sidor.

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum >>>>


INFORMACJA
Opłata za obiady w listopadzie 2017 r. wynosi - 
88,20 zł. 

Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 10 listopada.

Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005


UWAGA!
Konsultacje dla rodziców w listopadzie zostają przeniesione z dnia
8. listopada 2017 r. /środa/ na 9. listopada /czwartek/.
Godziny konsultacji pozostają bez zmian.

OGŁOSZENIE
W sobotę 28 października 2017 r. o godzinie 9.00 w naszej szkole odbędzie się pierwsze spotkanie „Koła Szachowego”.
Zajęcia skierowane są do uczniów rozpoczynających swoją przygodę z szachami.
Czas zajęć to 3 godziny lekcyjne z 15 minutową przerwą, czyli do 11.30.

Kolejne spotkania będą odbywać się raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem.
Zapraszam wszystkich, którzy lubią grać, myśleć, liczyć i miło spędzać czas.

                                                                                                              Opiekun Koła Szachowego
                                                                                                                  Sebastian Szetela


Rodzice uczniów klasy III a SP zgłosili osobę pani mgr Małgorzaty Kłos w plebiscycie na najbardziej cenionych i lubianych przez uczniów i ich rodziców nauczycieli
z Podkarpacia: NAUCZYCIEL NA MEDAL. 
Głosowanie w pierwszym, powiatowym etapie plebiscytu rozpoczęło się w piątek, 13 października, o godz. 12 i będzie trwać do środy, 8 listopada, do godz. 19.

Akcja NAUCZYCIEL NA MEDAL przebiega pod honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego,
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Posła do Parlamentu Europejskiego.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w naszej szkole:
- dla klas SP i Gimnazjum:
2 maja 2018 r.  4 maja 2018 r.  1 czerwca 2018 r.
 4 czerwca 2018 r.
oraz 1 dzień rekolekcji wielkopostnych


Opłata za obiady w październiku 2017 r. wynosi -  92,40 zł
Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 10 września. 

Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005


Konsultacje dla rodziców w pierwsze środy miesiąca:
4 października 2017 r.      8 listopada 2017 r.
            6 grudnia 2017 r.    7 marca 2018 r.               
4 kwietnia 2018 r.      9 maja 2018 r.      6 czerwca 2017 r.  
Zebrania rodziców:
22 listopada 2017 r.       24 stycznia 2018 r.
25 kwietnia 2018 r.

Zmiana terminu
Zespół taneczny "Mała Świlcza" serdecznie zaprasza na zajęcia taneczne (taniec towarzyski, nowoczesny, Hip-hop, Mix taneczny)
w środy:
-  kl. II i III od 12.15 do 13.00

- KL. I od 13.00 do 13.45

- grupa starsza od 14.05 do 15.05

opiekun - Bożena Łyszczek i instruktor tańca, pani Dorota  
W zakładce ŚWIETLICA zamieszczony jest tygodniowy plan zajęć świetlicowych oraz podział uczniów
na grupy.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży oraz oferta dla Szkoły
Składka od jednego ubezpieczonego 55 zł - Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
otwórz    >>>                    otwórz    >>>

ZEBRANIE RODZICÓW:
19 września (wtorek) 2017 r. o godz. 1700. 
Opłata za obiady we wrześniu 2017 r. wynosi: 76,00 zł. 
Płatne na konto Szkoły Podstawowej w Świlczy do 10 września. Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

Plan zajęć 2017/2018

otwórz    >>>


OGŁOSZENIE
W bieżącym roku szkolnym zajęcia lekcyjne będą się odbywać w następujących godzinach:
1. lekcja: 745
- 830
2. lekcja: 835 - 920
3. lekcja:
925 - 1010
4. lekcja: 1015 - 1100
5. lekcja: 1120 - 1205
6. lekcja: 1225 - 1310
7. lekcja: 1315 - 1400
8. lekcja: 1405 - 1450
9. lekcja: 1455 - 1540

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Składka od jednego ubezpieczonego 55 zł - Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
otwórz    >>>

DOWÓZ UCZNIÓW Z WOLICZKI

PRZYJAZD DZIECI DO PLACÓWEK: Woliczka_Świlcza Szkoła_Świlcza Przedszkole
- godz. 07.10 Woliczka Pętla
- godz. 07.20 Świlcza Szkoła
- godz. 07.21 Świlcza Przedszkole
Razem 11 min.
ODJAZD DZIECI DO DOMU:  Świlcza Przedszkole_Świlcza Szkoła_Woliczka Pętla
- godz. 13.26 Przedszkole Świlcza
- godz. 13.28 Świlcza Szkoła
- godz. 13.39 Woliczka Pętla
Razem 13 minut."Nie wątp w błękit nieba,
 gdy pod Twoim dachem
 stoją ciemne chmury"
Serdecznie zapraszamy na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 uczniów gimnazjum,
która odbedzie się 22.06.2017 r. o godz.1800 w Zespole Szkół w Świlczy.
Wychowawcy, Rodzice i Uczniowie kl. III Gimnazjum

INRORMACJE I DOKUMENTY dotyczące półkolonii letniej dla dzieci szkoły podstawowej 
„Czas na Zdrowy Wypoczynek”
w Zespole Szkół w Świlczy w dniach 26-30.06.2017 r. 
Karta uczestnika >>>                   Program półkolonii >>>                    Regulamin półkolonii >>>

Dyrekcja Zespołu Szkół w Świlczy z a p r a s z a Rodziców dzieci siedmioletnich
na spotkanie w dniu 13.06.2017 r. o godz.1700 w Zespole Szkół w Świlczy (stołówka).


Lista dzieci
przyjętych do I klasy Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego
w Świlczy w roku szkolnym 2017/2018

lista  >>>


Akcja "Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzucaj  do śmieci jedzenia!"
więcej >>>


Informacja dla Rodziców
Opłata za obiady w czerwcu 2017 r. wynosi: 14 x 3,60 zł = 50,40 zł.

Płatne na konto szkoły do 10 czerwca.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005


Dyrekcja Zespołu Szkół w Świlczy zaprasza wszystkich chętnych do udziału w treningu pokazowym fitness z elementami karate z sześciokrotną Mistrzynią Świata, Panią Martą Niewczas.
Spotkanie z Mistrzynią Świata oraz wspólny trening z dziećmi odbędzie się 16.05.2017 r. (wtorek) w hali sportowej Zespołu Szkół w Świlczy o godz. 900

Z
ajęcia tego rodzaju to dobry pomysł na  sport dla dzieci i młodzieży, to także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz aktywnego wypoczynku. 
Zapraszamy!!!


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
 w roku szkolnym 2017/2018 jest do pobrania w sekretariacie szkoły.


Zebranie Rodziców:
26 kwietnia 2017 r. - środa - godz. 1700.
Zebranie rodziców uczniów klasy III a SP odbędzie się 11 maja 2017 r. o godz. 16
30.


Zasady korzystania z pomocy instruktora siłowni znajdującej się w Zespole Szkół w Świlczy (zmodyfikowano 20 kwietnia 2017 r.)
więcej >>>


ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie okablowania strukturalnego wraz z siecią bezprzewodową
więcej >>>>

PIKNIK EDUKACYJNY
Program ogólnopolski "Projektor” dla wszystkich uczniów i rodziców.
Robotyka, fizyka, chemia, przyroda, kryminalistyka, ratownictwo medyczne, ciekawe zajęcia, eksperymenty, dobra zabawa.
22.04 (sobota) godz. 9.00- 12.00 w hali sportowej.

Serdecznie zapraszają: 
Dyrekcja ZS w Świlczy, studenci – wolontariat „Projektor”, szkolny koordynator p. B. Łyszczek


KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do klas pierwszych Szkoły Podstawowej

pobierz >>>

Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza w sprawie kryteriów i terminów rekrutacji na wolne miejsca
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza
na rok szkolny 2017/2018

pdf_1    pdf_2    pdf_3    pdf_4    pdf_5    pdf_6    pdf_7    pdf_8


Informacja dla Rodziców
Opłata za obiady w marcu 2017 r. wynosi: 23 dni x 3,60 zł =82,80 zł.

Płatne na konto szkoły do 10 marca.
Numer konta: 12 9159 1023 2005 5008 3452 0005


Uwaga! Najbliższe konsultacje dla rodziców odbędą się w pierwszy czwartek - 2 marca w godz. 1600 - 1700.


MAŁY PIŁKARZ - ZAJĘCIA W PIĄTEK 12.20 -13.20


Zasady korzystania z pomocy instruktora siłowni znajdującej się w Zespole Szkół w Świlczy
więcej >>>


UWAGA! Zmiana planu zajęć lekcyjnych. Nowy - obowiązujący od 6 lutego 2017 r.
POBIERZ
 >>>>   Plan zajęć

POWSTAJE IZBA TRADYCJI W NASZEJ SZKOLE!
więcej >>>
Szkolna Kasa Oszczędności w ramach realizacji zadań programu TalentowiSKO przeprowadzi zbiórkę pieniężną na doposażenie nowo powstającej IZBY TRADYCJI
więcej >>>


Nowy plan zajęć lekcyjnych obowiązujący od 30 stycznia 2017 r.
POBIERZ >>>>   Plan zajęć


Konsultacje w pierwsze środy miesiąca:
5 października 2016 r.      2 listopada 2016 r.
  4 stycznia 2017 r.      1
marca 2017 r. 
             10 maja 2017 r.    
 7 czerwca 2017 r.  
Zebrania:
    16 listopada 2016 r.       1 lutego 2017 r.
26 kwietnia 2017 r.

Trenuj z Najlepszymi - zmiana terminu!

Szkółka tenisa stołowego w Zespole Szkół w Świlczy zaprasza wszystkich chętnych do udziału w zajęciach sportowych. Prowadzona jest przez Pana Tomasza Lewandowskiego – aktualnego Mistrza Polski seniorów w tenisie stołowym, czołowego zawodnika superligi mężczyzn oraz grającego trenera zespołu KU AZS Politechniki Rzeszowskiej. Zajęcia łączą  w sobie profesjonalny trening i zabawę, dzięki temu każdy uczestnik  wychodzi z zajęć uśmiechnięty i zadowolony.
Pierwsze spotkanie organizacyjne z rodzicami oraz pierwszy trening  odbędzie się 21 października o godz. 1800  -
piątek w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Świlczy.
Warunkiem prowadzenia zajęć jest grupa co najmniej 10 osobowa! Zapisy w sekretariacie szkoły.

                                                                                                       Grzegorz Patruś


SPOTKANIE RODZICÓW i uczniów w sprawie zapisów na zajęcia KARATE - 27 września 2016 r. (wtorek),  godz. 1700


ZAJĘCIA PILATES dla pań i dziewcząt od 4. października 2016 r.
we wtorki i czwartki o godz. 17
00.

ZEBRANIE RODZICÓW - 14 września (środa) godz. 1700   

    1. Zebranie ogólne w sali gimnastycznej. Spotkanie z wójtem gminy Świlcza. Spotkanie
        z Martą Niewczas.

    2. Spotkanie z wychowawcami w klasach.
    3. 1815 – zebranie nowo wybranych przedstawicieli Rady Rodziców z dyrekcją szkoły
    w stołówce szkolnej.


5.  Drużyna  Zuchowa - Poszukiwacze Skarbów  zaprasza rodziców uczniów klas  I - V  na zebranie organizacyjne, które odbędzie się
14 września 2016 r. o godz. 18:00 w sali nr 3. Uprzejmie prosimy o przybycie wszystkich zainteresowanych rodziców. 
Porządek spotkania:

    1. Organizacja nowego roku szkolnego 2016/ 2017. Umundurowanie zuchów.
    2. Praca w drużynie w oparciu o Prawo Zucha.
    3. Nabór do drużyny zuchowej wśród uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.
    4. Organizacja jesiennego biwaku z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka.
    5. Zdobywanie sprawności zuchowych zbiorowych i indywidualnych.
    6. Udział zuchów w różańcu w Kościele Parafialnym w Świlczy- październik.
    7. Składki członkowskie.
                                                                                                                                  dyr. Halina Bober
                                                                                                                                             z-ca dyr. Grzegorz Patruś
                                                                                                                                    dh Lucyna Woźniak

OGŁOSZENIE

Zapraszam zainteresowanych rodziców na bezpłatne konsultacje logopedyczne w każdą środę w godz. 12.35-13.20.                                                                                           

Małgorzata Molęda


Dowóz uczniów z Woliczki
- wyjazd autobusu z Woliczki codziennie 740 

- wyjazd ze Świlczy - I kurs 1330codziennie

- II kurs 1540 - poniedziałki

1515 - od wtorku do piątku  


SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY W GODZ. 730 - 1354

PODRĘCZNIKI 2016/2017
pobierz >>> Dokument_word
iDZIENNIK
        
KALENDARZ 2015/2016


W zakładce "Doradca zawodowy" zamieszczono informacje dla rodziców i uczniów m. in. o szkołach ponadgimnazjalnych
na terenie województwa podkarpackiego.   

OGŁOSZENIE
TRENINGI KARATE dzieci i młodzieży z naszej szkoły zostają zawieszone do końca roku szkolnego z powodu zbyt małej liczby uczęszczających osób.
Istnieje możliwość zorganizowania zajęć w przyszłym roku szkolnym.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do klas pierwszych Szkoły Podstawowej

POBIERZ KARTĘ
PODANIE do klas pierwszych Gimnazjum
POBIERZ PODANIE


RADA RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWILCZY
POBIERZ>>>    


Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

L.p.

Imię i nazwisko

Prezydium - funkcja

Przedstawiciel
z klasy

1.


Łukasz Litwa

przewodniczący

I a 

2.

Grzegorz Kapusta

z-ca przewodniczącego

3.

Magdalena Rykiel

sekretarz

II b

4.

Elżbieta Oczoś skarbnik II A "G"

5.

Magdalena Mierzejewska członek I b

6.

Wojciech Smolak członek II a

7.

Joanna Grzesik członek III a

8.

Agnieszka Niziołek członek III b

9.

Anna Cioch członek IV

10.

Seweryn Kornak członek VI a

11.

Justyna Rykiel członek VI b

12.

Danuta Chłopek członek I A "G"

13.

Ewa Stawarz członek I B "G"

14.

Dorota Palak członek II B "G"
15. Anna Ruszała członek III "G"

S P R A W O Z D A N I E 
finansowe z działalności Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Świlczy za rok 2014/2015

POBIERZ>>>   

L.p.

Imię i nazwisko

Prezydium - funkcja

Przedstawiciel
z klasy

1.

Grzegorz Kapusta

przewodniczący

IV 

2.

Justyna Rykiel

z-ca przewodniczącego

V b 

3.

Magdalena Rykiel

sekretarz

I b

4.

Waldemar Wilga

skarbnik

VI a

5.