SZKOŁA PODSTAWOWA 

im. św. Jana Kantego
w Świlczy

Powrót

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
2018/2019

GRATULUJEMY LAUREATOM KONKURSU SKO „MAŁY BANKOWIEC”
Kamila Benc - kl. I b - I miejsce
II miejsce (ex aequo):
Blanka Bruchnicka - kl. I a
Przemysław Goclon - kl. I b
Karol Szary - kl. I b
Julia Tabaka - kl. b - III miejsce
W kategorii klas II:
Nikola Dobrzańska - kl. II a - I miejsce
Aleksandra Szopińska - kl. II a - II miejsce
Kinga Miklos - kl. II b - III miejsce
W kategorii klas III:
Maksymilian Komenda - kl. III - I miejsce
Aleksandra Tront - kl. III - II miejsce
Maciej Żańczak - kl. III - III miejsce
    Konkurs w formie testu matematycznego związanego z obliczeniami pieniężnymi i tematyką bankową odbył się 20 maja 2019 r. W konkursie wzięło 25 uczniów z klas I–III. Dyplomy laureata i podziękowania za udział w konkursie oraz nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas uroczystego podsumowania konkursów SKO
w czerwcu.

UWAGA KONKURS!!! Szkolna Kasa Oszczędności zaprasza chętnych uczniów klas I, II i III do udziału w konkursie matematycznym „MAŁY BANKOWIEC”.      więcej  >>>

Sprawozdanie z przeprowadzonej w szkole akcji „Góra Grosza” – XIX edycja
W dniach od 26 listopada 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. w naszej szkole odbyła się zbiórka monet groszowych w ramach XIX ogólnopolskiej akcji „GÓRA GROSZA”. Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Na stronie Towarzystwa Nasz DOM znajduje się dużo gotowych scenariuszy zajęć poświęconych tej tematyce. 

Podczas akcji monety były zbierane do dostarczonych klasom skarbonek oraz na terenie szkoły.  Akcję w szkole przeprowadziły organizacje: Nasz Mały Samorząd i Szkolna Kasa Oszczędności.Uczniowie młodszych klas wraz z opiekunkami liczyły grosiki, zaś odpowiednio posegregowane i zapakowane pieniądze wraz ze szczegółowym protokołem zostaną przekazane w marcu do Urzędu Pocztowego w Świlczy. Została sporządzona dokumentacja fotograficzna. 
ZEBRANO: 535,84 zł. Za usypaną szkolną górę grosza wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły dziękują w imieniu potrzebujących dzieci i swoim koordynatorki akcji: p. B. Kwiatkowska i p. H. Tarańska. Zebrane kwoty w poszczególnych klasach to:
Grosz

UWAGA! W Świątecznym Konkursie SKO nagrody zdobyły: Emilia Zmysło z kl. II a i Aneta Pruś z kl. III SP.


Świąteczny Konkurs SKO
Szkolna Kasa Oszczędności
ogłasza świąteczno-noworoczny konkurs plastyczny. Konkurs przewiduje wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej prezent pod choinkę, który uczniowie chcieliby ofiarować samotnej, starszej, chorej lub w inny sposób potrzebującej pomocy osobie – prezent, który mogliby lub chcieliby zakupić za zaoszczędzone w SKO pieniądze. Prace wykonane dowolną techniką w formacie A4 mają za zadanie w pomysłowy sposób ukazywać, dlaczego takiej osobie powinniśmy pomóc. Uczniowie mogą składać prace do 11 stycznia 2019 r. do opiekuna SKO lub u wychowawcy klasy. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 stycznia na gazetce SKO oraz na stronie internetowej szkoły. Dyplomy oraz nagrody związane z twórczością plastyczną ufunduje SKO.

Opiekun SKO
UWAGA!!!
W dniach od 26 listopada 2018 do 2 stycznia 2019 r. w naszej szkole obędzie się zbiórka monet groszowych w ramach XIX ogólnopolskiej akcji „GÓRA GROSZA” na rzecz dzieci z domów dziecka. Celem akcji jest zebranie funduszy na programy pomocy dzieciom osieroconym; m. in. tworzenie nowych rodzinnych domów dziecka i pomoc dla istniejących rodzinnych domów dziecka.
Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance!
Monety będą zbierane do dostarczonych klasom skarbonek oraz na terenie szkoły. Akcję w szkole przeprowadzą:
                                                                                                                                                    Nasz Mały Samorząd
                                                                                                                                                     Szkolna Kasa Oszczędności
Strona akcji  >>>>                Plakat AKCJI  >>>>               Plakat SKO >>>>              

Regulamin Konkursu Szkolnej Kasy Oszczędności "Oszczędzanie na 5"
więcej >>>

Plan Pracy Organizacji - Szkolnej Kasy Oszczędniości      więcej  >>>>

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
2017/2018

W ramach programu TalentowiSKO oraz tzw. preorientacji zawodowej „Poznajemy pracę naszych Rodziców” uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy złożyli wizytę w Oddziale Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim.

    Uczniowie drugiej klasy należą do najaktywniejszych członków SKO; kilkoro z nich zajęło czołowe miejsca w konkursach SKO. Wychowawca klasy, a jednocześnie opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności, ściśle współpracuje z Oddziałem Banu Spółdzielczego. Długo planowana wizyta okazała się „strzałem w dziesiątkę”. Pani Dyrektor Banku przyjęła nas serdecznie i przygotowała kilka niespodzianek. Mogliśmy zobaczyć urządzenie do liczenia banknotów; wielu z nas po raz pierwszy miało okazję zobaczyć banknot o nominale 500 zł z podobizną wielkiego króla – Jana III Sobieskiego. Tato Kuby - Pan Piotr - pokazał nam urządzenie, dzięki któremu można sprawdzić  autentyczność banknotów. W niebieskim świetle zobaczyliśmy tajemnicze znaki, które są widoczne jedynie za pomocą specjalnego testera. Pani Dyrektor zaprosiła nas do swojego gabinetu, gdzie czekał słodki poczęstunek oraz upominki – opaski odblaskowe dla każdego ucznia. Piękną pamiątkę – album poświecony historii Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim wraz z dedykacją będziemy eksponować w dokumentacji Szkolnej Kasy Oszczędności. Ta niedaleka wyprawa – Oddział Banku znajduje się w bezpośredniej okolicy szkoły – okazała się ciekawą i pouczającą wycieczką.

H. T.         
GALERIA ZDJĘĆ  >>>

UROCZYSTE PODSUMOWANIE konkursów Szkolnej Kasy Oszczędności

SKO

Ogłoszenie wyników konkursu literackiego na najbardziej oryginalne, dowcipne hasło lub wierszyk popularyzujące oszczędzanie w SKO
wiecej >>>

WYNIKI KLASOWEGO WSPÓŁZAWODNICTWA KLAS W OSZCZĘDZANIU w Szkolnej Kasie Oszczędności
wyniki >>>                                                                           nagrody >>>

GRATULUJEMY LAUREATOM KONKURSU SKO „SUPERCIUŁACZ ROKU”
wyniki >>>
GRATULUJEMY LAUREATOM KONKURSU SKO „MAŁY BANKOWIEC”
wyniki >>>

Szkolna Kasa Oszczędności ogłasza konkurs literacki na najbardziej oryginalne, dowcipne hasło lub wierszyk popularyzujący oszczędzanie w SKO....

więcej  >>>


UWAGA KONKURS!!! Szkolna Kasa Oszczędności zaprasza chętnych uczniów klas I, II i III do udziału w konkursie matematycznym „MAŁY BANKOWIEC”.
więcej  >>>

2016/2017

Podczas obchodów DNIA WIOSNY miał miejsce finał programu TalentowiSKO. W ramach realizacji zadań tego ogólnopolskiego programu Banków Spółdzielczych  uczniowie klasy I SP wraz z opiekunem SKO przygotowali i wystawili przedstawienie "Spotkanie
z dwunastoma Miesiącami"na podstawie baśni J. Porazińskiej. Zakończenie baśni zostało opracowane tak, aby
nauka płynąca
z utworu zachęcała wszystkich uczniów do oszczędzania i mądrego gospodarowania pieniędzmi.


Natomiast uczniowie klasy IV a z wychowawczynią, panią Beata Kwiatkowską, przedstawili humorystyczne scenki pt. "Czy warto oszczędzać?". Dowiedielismy się z nich, co warto oszczędzać, a czego nie należy ;)

basn  talent 


DYPLOMY

Wyniki konkursów matematyczno-ekonomicznych SKO
"Mały Bankowiec" dla klas I - III i "Dobra Lokata" dla klas IV - VI

więcej >>>

NAGRODYKONKURS


Podsumowanie zbiórki pieniężnej na doposażenie nowo powstającej w naszej szkole IZBY TRADYCJI 
przeprowadzonej w ramach programu TalentowiSKO

więcej >>>

protokół>>>>


Ogłoszenie o konkursach matematyczno-ekonomicznych SKO
"Mały Bankowiec" dla klas I - III i "Dobra Lokata" dla klas IV - VI

więcej >>>Szkolna Kasa Oszczędności w ramach realizacji zadań programu TalentowiSKO przeprowadzi zbiórkę pieniężną na doposażenie nowo powstającej IZBY TRADYCJI
więcej >>>


PODSUMOWANIE XVII edycji akcji GÓRA GROSZA w naszej szkole

więcej >>>
GROSZ1GROSZ

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy pierwszy raz bierze udział w ogółnopolskim programie TalentowiSKO. Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. Objęci są nim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
w całej Polsce.
Więcej o programie
>>>>
Więcej o Konkursie
>>>>
Komiks
>>>> 
Strona programu
www.talentowisko.pl   >>>>
BlogowiSKO Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy
>>>>


UWAGA!!!
W dniach od 28 listopada do 9 grudnia 2016 r.  w naszej szkole obędzie się zbiórka monet groszowych (od 1 gr do 50 gr)
w ramach XVII ogólnopolskiej akcji „GÓRA GROSZA” na rzecz dzieci z domów dziecka. Celem akcji jest zebranie funduszy na programy pomocy dzieciom osieroconym; m. in. tworzenie nowych rodzinnych domów dziecka i pomoc dla istniejących rodzinnych domów dziecka.
Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance!
Monety będą zbierane do dostarczonych klasom skarbonek oraz na terenie szkoły. Akcję w szkole przeprowadzą:

                                                                                                                                                    Nasz Mały Samorząd
                                                                                                                                                     Szkolna Kasa Oszczędności
Strona akcji  >>>>


WIELKI KONKURS SKO!!!
NAGRODY DLA NAJLEPIEJ OSZCZĘDZAJĄCYCH UCZNIÓW I KLAS!


REGULAMIN KONKURSU:

1. W konkursie indywidualnym mogą brać udział wszyscy uczniowie, którzy oszczędzają
w Szkolnej Kasie Oszczędności.

2. Tytuł „SUPERCIUŁACZA ROKUi nagrodę rzeczową otrzyma uczeń, który w czasie trwania konkursu dokona największej liczby wpłat!

3. Pr
zewiduje się również 2 nagrody pocieszenia.

4. We WSPÓŁZAWODNICTWIE KLASOWYM – dwie klasy, które na swoich kontach zgromadzą największe kwoty w przeliczeniu na jednego ucznia /mogą kumulować oszczędności z ubiegłego roku/ otrzymają nagrody pieniężne na dofinansowanie własnych wydatków - zakup pomocy, dekoracji do sali, wycieczki itp.

5. Przewidywane nagrody w konkursie klasowym – 2 x po 100 zł lub proporcjonalnie do zgromadzonych środków do podziału 200 zł.

6. Konkurs trwa od 1 września do 30 kwietnia /dla klas pierwszych – po uroczystym wręczeniu książeczek/.

UWAGA!

6. Udział w konkursie potwierdzają zapisane wpłaty na książeczkach i kartach SKO.

7. Wysokość nagród jest uzależniona od uzyskanych odsetek w Banku Spółdzielczym (im więcej zaoszczędzimy, tym więcej dostaniemy pieniążków na nagrody!)

Opiekun SKO


2015/2016

grosz

Wyniki konkursu „SUPERCIUŁACZ ROKU>>>>

Miejsce

Klasa

Zgromadzona kwota

Ilość uczniów

Kwota przypadająca
na 1 ucznia

I

VI b

3088 zł 80 gr

17

181 zł 69 gr

II

III b

2730 zł

18

151 zł 66 gr

III

III a

2166 zł

16

135 zł 37 gr

IV

II A G

2518 zł 90 gr

21

119 zł 90 gr

V

I A G

1775 zł

17

104 zł 41 gr

VI

I a

1840 zł 50 gr

22

83 zł 63 gr

VII

II a

962 zł

19

50 zł 63 gr

VIII

VI a

694 zł 40 gr

15

46 zł 29 gr

IX

II b

869 zł

19

45 zł 73 gr

X

I b

742 zł

23

32 zł 26 gr

XI

V

630zł

26

24 zł 23 gr

XII

I B G

82 zł

17

4 zł 82 gr

XIII

III G

35 zł

26

1 zł 34 gr

-

IV

0 zł

26

0 zł 00 gr

-

II B G

0 zł

19

0 zł 00 gr

WIELKI KONKURS SKO!!!
NAGRODY DLA NAJLEPIEJ OSZCZĘDZAJĄCYCH UCZNIÓW I KLAS!

REGULAMIN KONKURSU:

1. W konkursie indywidualnym mogą brać udział wszyscy uczniowie, którzy oszczędzają
w Szkolnej Kasie Oszczędności.

2. Tytuł „SUPERCIUŁACZA ROKUi nagrodę rzeczową otrzyma uczeń, który w czasie trwania konkursu dokona największej liczby wpłat!

3. Pr
zewiduje się również 2 nagrody pocieszenia.

4. We WSPÓŁZAWODNICTWIE KLASOWYM – dwie klasy, które na swoich kontach zgromadzą największe kwoty w przeliczeniu na jednego ucznia /mogą kumulować oszczędności z ubiegłego roku/ otrzymają nagrody pieniężne na dofinansowanie własnych wydatków - zakup pomocy, dekoracji do sali, wycieczki itp.

5. Przewidywane nagrody w konkursie klasowym – 2 x po 100 zł lub proporcjonalnie do zgromadzonych środków do podziału 200 zł.

6. Konkurs trwa od 1 września do 30 kwietnia /dla klas pierwszych – po uroczystym wręczeniu książeczek/.

UWAGA!

6. Udział w konkursie potwierdzają zapisane wpłaty na książeczkach i kartach SKO.

7. Wysokość nagród jest uzależniona od uzyskanych odsetek w Banku Spółdzielczym (im więcej zaoszczędzimy, tym więcej dostaniemy pieniążków na nagrody!)

Opiekun SKO


2014/2015WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU OSZCZĘDNOŚCI


Miejsce

Klasa

Zgromadzona kwota

Ilość uczniów

Kwota przypadająca
na 1 ucznia

I

II a

3400 zł

17

200 zł

II

IV a

4318 zł

22

196 zł 27 gr

III

II b

2436 zł

16

152 zł 25 gr

IV

III b

2425 zł 90 gr

18

134 zł 77 gr

V

III a

1463 zł

18

81 zł 27 gr

VI

VI

1911 zł 50 gr

26

73 zł 51 gr

VII

II B G

1089 zł

15

72 zł 60 gr

VIII

V b

1070 zł 30 gr

17

62 zł 94 gr

IX

I

1355 zł

23

58 zł 91 gr

X

I A G

729 zł

19

38 zł 36 gr

XI

V a

343 zł

15

22 zł 88 gr

XII

II A G

129 zł

15

8 zł 06 gr

XIII

III A G

23 zł 29 gr

18

1 zł 28 gr

XIV

IV b

0 zł

19

0 zł 00 gr

I A G

0 zł

19

0 zł 00 gr

III  B G

0 zł

21

0 zł 00 gr


Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego:

Składam, Kumuluję, Oszczędzam” 

Komisja w składzie: nauczyciel plastyki - p. Iwona Bajek,
łącznicy SKO z kl. IV a, IV b, V b, VI b i opiekun SKO przyznała:
I miejsce pracy:
MILENY LIS z kl. II

II miejsce /równorzędnie/ pracom:
SZYMONA ŻAŃCZKA z kl. I b
EMILII ŻARSKIEJ z kl. II
GABRIELI KAPUSTY z kl. III
III miejsce /równorzędnie/ pracom:
PATRYCJI RZUCIDŁO z kl. I a
JULII PIEKARZ z kl. II
KAROLA RZUCIDŁO z kl. II
Przyznano też 2 wyróżnienia za prace:
JULII PINKOWSKIEJ z kl. I a

KAROLINY MILEWSKIEJ z kl. I b
Gratujemy w imieniu oceniającego jury wszystkim autorom prac inwencji twórczej oraz pomysłowości.

sko

Nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Szkolną Kasę Oszczędności zostaną wręczone na uroczystości
z okazji DNIA DZIECKA.KONKURS
Szkolna Kasa Oszczędności ogłasza konkurs plastyczny

Składam, Kumuluję, Oszczędzam”

promujący oszczędzanie w SKO.

1. Termin:16 kwietnia 2014 r. 
2. Zasady wzięcia udziału w konkursie: Samodzielne wykonanie pracy (plakatu) w formacie A3 (duży blok) na temat oszczędzania w SKO w dowolnej technice plastycznej.
 
3. Uczestnicy: Uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy. 
4. Ocena prac: Prace zostaną ocenione przez komisję w składzie: nauczyciel plastyki, opiekun SKO, łącznicy SKO. Przy ocenie pod uwagę będzie brana oryginalność pomysłu, estetyka wykonania i wkład pracy.
 
5. Nagrody: Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy konkursu dostaną dyplomy.
 
6. Uwagi: Prace należy składać do opiekuna SKO lub przekazać wychowawcy klasy.
 
Wyniki konkursu ukażą się na gazetce SKO pod koniec kwietnia, zaś wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas uroczystego podsumowania konkursów oszczędzania.

PODSUMOWANIE AKCJI „GÓRA GROSZA”
W dniach od 25 listopada do 6 grudnia 2013 r.
w naszej szkole odbyła się zbiórka monet groszowych
w ramach ogólnopolskiej akcji „GÓRA GORSZA” na rzecz dzieci z domów dziecka.
Akcję w szkole przeprowadziły:
NASZ MAŁY SAMORZĄD i SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI.
W ramach akcji zebrano rekordową w naszej szkole sumę:
426 zł 99 gr!
Dziękujemy!!!

WIELKI KONKURS SKO!!!
NAGRODY DLA NAJLEPIEJ OSZCZĘDZAJĄCYCH UCZNIÓW I KLAS!

REGULAMIN KONKURSU:

1. W konkursie indywidualnym mogą brać udział wszyscy uczniowie, którzy oszczędzają
w Szkolnej Kasie Oszczędności.

2. Tytuł „SUPERCIUŁACZA ROKUi nagrodę rzeczową otrzyma uczeń, który w czasie trwania konkursu dokona największej liczby wpłat!

3. Przewiduje się przyznanie tytułów w poszczególnych kategoriach: klasy I – III SP; IV – VI SP i 1 nagroda wśród uczniów Gimnazjum.

4. We WSPÓŁZAWODNICTWIE KLASOWYM – dwie klasy, które na swoich kontach zgromadzą największe kwoty w przeliczeniu na jednego ucznia /mogą kumulować oszczędności z ubiegłego roku/ otrzymają nagrody pieniężne na dofinansowanie własnych wydatków - zakup pomocy, dekoracji do sali, wycieczki itp.

5. Przewidywane nagrody w konkursie klasowym – 2 x po 100 zł lub proporcjonalnie do zgromadzonych środków do podziału 200 zł.

6. Konkurs trwa od 1 września do 30 kwietnia /dla klas pierwszych – po uroczystym wręczeniu książeczek/.

UWAGA!

7. Udział w konkursie potwierdzają zapisane wpłaty na książeczkach i kartach SKO.

8. Wysokość nagród jest uzależniona od uzyskanych odsetek w Banku Spółdzielczym (im więcej zaoszczędzimy, tym więcej dostaniemy pieniążków na nagrody!)

Opiekun SKO