szkola Nazwa Szkola
AKTUALNOŚCI
O SZKOLE ZAJĘCIA DOKUMENTY GALERIA DLA RODZICÓW
WYDARZENIA KLASY OSIĄGNIĘCIA PROGRAMY ORGANIZACJE PO LEKCJACH
KONKURSY WSPARCIE WOLONTARIAT SPORT ARCHIWUM WWW

DYREKCJA
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego

Dyrektor szkoły:
vice
dr Grzegorz Patruś
Zastępca dyrektora szkoły: 

mgr Sebastian Szetela

SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY W GODZ. 730 - 1354
Adres szkoły:
Świlcza 336
36-072 Świlcza
tel. (17) 85-60-795
fax: (17) 85-60-784  

Adres strony internetowej Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Świlczy

www.swilcza.edu.pl

adres e-mail: 

sek@swilcza.edu.pl /sekretariat/
zesp@o2.pl
Numer KONTA BANKOWEGO Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Świlczy

12 9159 1023 2005 5008 3452 0005

KONTO BANKOWE Rady Rodziców

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego
w Świlczy
Świlcza 336
36–072 Świlcza
Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim/Oddział w Świlczy
Numer konta: 06915910232005500010360001

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy / Świlcza 336 / 36 - 072 Świlcza / tel. 17 85-60-795 / fax: 17 85-60-784 / www.swilcza.edu.pl / sek@swilcza.edu.pl/ zesp@o2.pl