szkola Nazwa Szkola
AKTUALNOŚCI
O SZKOLE ZAJĘCIA DOKUMENTY GALERIA DLA RODZICÓW
WYDARZENIA KLASY OSIĄGNIĘCIA PROGRAMY ORGANIZACJE PO LEKCJACH
KONKURSY WSPARCIE WOLONTARIAT SPORT ARCHIWUM WWW
aktywnaPROGRAM AKTYWNA TABLICA W NASZEJ SZKOLE

Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK „Aktywna tablica”

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy bierze udział w programie MEN „Aktywna Tablica”. Dzięki udziałowi w tym projekcie, mogliśmy sfinansować zakup trzech tablic interaktywnych.

Cele ogólne programu:

- Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -  komunikacyjnych:  zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i postaw, jakie mogą być użyteczne podczas wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych,

     - Tworzenie rozwiązań - wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych. 

UCZESTNICY SIECI

Szkoła Podstawowa im. Jana Kantego w Świlczy
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kraina Uśmiechu w Rzeszowie
Koordynator sieci: Małgorzata Kłos; kontakt: klosmalgorzata12@gmail.com

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH SIECI

W ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK zaplanowano następujące spotkania:

1. Spotkanie organizacyjne 28 maja 2018 r.
   - Integracja uczestników sieci
   - Rozpoznanie potrzeb i zasobów
   - Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań
2. Spotkanie robocze 6 czerwca 2018 r.
   - Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami
   - Tworzenie nowych rozwiązań
3. Spotkanie podsumowujące 12 czerwca 2018 r.
    - Podsumowanie i omówienie pracy sieci
    - Ewaluacja

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK I SCENARIUSZY ZAJĘĆ

Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli na lekcje otwarte zorganizowane w oparciu o zastosowanie TIK:

Lekcje otwarte w Szkole Podstawowej im. Jana Kantego w Świlczy:

    „Co warto zobaczyć w Krakowie” – zajęcia zintegrowane w kl. II - 06.06.2018 r. godz. 10:15-11:00

    Z wizytą w stolicy Polski - zajęcia zintegrowane w kl. I a - 07.06.2018 r. godz. 9:25-10:10

     „
Budowa ssaka - zajęcia zintegrowane w kl. III a - 08.06.2018 r. godz. 8:35-9:20

Lekcje otwarte w Niepublicznej Szkole Podstawowej Kraina Uśmiechu w Rzeszowie:

    „Internetowa matematyka” – lekcja matematyki kl. V - 05.06.2018 r. godz. 11:15-12:00

    „Wyruszamy w podróż” lekcja przyrody w kl. VI - 06.06.2018 r. godz. 9:25-10:10

       Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy / Świlcza 336 / 36 - 072 Świlcza / tel. 17 85-60-795 / fax: 17 85-60-784 / www.swilcza.edu.pl / sek@swilcza.edu.pl / zesp@o2.pl