szkola Nazwa Szkola
AKTUALNOŚCI
O SZKOLE ZAJĘCIA DOKUMENTY GALERIA DLA RODZICÓW
WYDARZENIA KLASY OSIĄGNIĘCIA PROGRAMY ORGANIZACJE PO LEKCJACH
KONKURSY WSPARCIE WOLONTARIAT SPORT ARCHIWUM WWW

KADRA PEDAGOGICZNA Szkoły Podstawowej im. Jana Kantego w Świlczy

Edukacja wczesnoszkolna                            

mgr Małgorzata Kłos

mgr Beata Kwiatkowska

mgr Bożena Łyszczek

mgr Halina Tarańska

mgr Lucyna Woźniak

Religia:

ks. mgr Antoni Czerak

ks. mgr Tadeusz Kawalec

Język polski:

mgr Małgorzata Molęda

mgr Ewa Świder

mgr Iwona Tomaszkiewicz

Język angielski:

mgr Maria Kędzia

mgr Jolanta Supel

mgr Tomasz Halaburda

Język niemiecki:

mgr Bernadeta Nykiel

Język hiszpański

mgr Tomasz Halaburda

Historia:

mgr Grzegorz Pietrucha

Wiedza o społeczeństwie
:

mgr Grzegorz Pietrucha

Matematyka
:

mgr Małgorzata Rój

mgr Beata Śpiewla

mgr Edward Tarański

Fizyka:

mgr Małgorzata Rój

Chemia:                          

mgr Urszula Demitraszek

Przyroda:
mgr inż. Elżbieta Trzyna

Biologia:
mgr inż. Elżbieta Trzyna

Geografia:

mgr Iwona Tomaszkiewicz

Informatyka i zajęcia komputerowe:

mgr Sebastian Szetela

Technika i wychowanie komunikacyjne:

mgr Marcin Czech

Muzyka:

mgr Iwona Bajek

Plastyka:

mgr Iwona Bajek

Zajęcia artystyczne:

mgr Iwona Bajek

Wychowanie fizyczne:

mgr Maciej Biliński

dr Grzegorz Patruś

mgr Joanna Posiak

Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Małgorzata Kłos

mgr Bożena Łyszczek

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Iwona Tomaszkiewicz

Biblioteka:                          

mgr Anna Sidor

Świetlica:                          

mgr Małgorzata Kłos

mgr Beata Kwiatkowska

mgr Joanna Posiak

mgr Małgorzata Molęda

mgr Lucyna Woźniak

Pedagog szkolny:                          

mgr Aneta Szemraj

Doradca zawodowy:                          

mgr Małgorzata Kłos

Zajęcia logopedyczne:                          

mgr Małgorzata Molęda

Zajęcia rewalidacyjne:                          

mgr Anna Sidor

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:                          


  Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy / Świlcza 336 / 36 - 072 Świlcza / tel. 17 85-60-795 / fax: 17 85-60-784 / www.swilcza.edu.pl / sek@swilcza.edu.pl/ zesp@o2.pl