szkola Nazwa Szkola
AKTUALNOŚCI
O SZKOLE ZAJĘCIA DOKUMENTY GALERIA DLA RODZICÓW
WYDARZENIA KLASY OSIĄGNIĘCIA PROGRAMY ORGANIZACJE PO LEKCJACH
KONKURSY WSPARCIE WOLONTARIAT SPORT ARCHIWUM WWW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

2017 / 2018


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA


KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
KLASY I- III
:

JĘZYK POLSKI - SP - klasy:
IV a      IV b      V a      VI  

IV - VIII  

JĘZYK POLSKI - GIMNAZJUM - klasy:
II 

    
III A i B 

GEOGRAFIA
klasa VII    klasa II G    klasa III G

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
klasa III G


Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy / Świlcza 336 / 36 - 072 Świlcza / tel. 17 85-60-795 / fax: 17 85-60-784 / www.swilcza.edu.pl / sek@swilcza.edu.pl/ zesp@o2.pl