szkola Nazwa
Szkola
AKTUALNOŚCI
O SZKOLE ZAJĘCIA DOKUMENTY GALERIA DLA RODZICÓW
WYDARZENIA KLASY OSIĄGNIĘCIA PROGRAMY ORGANIZACJE PO LEKCJACH
KONKURSY WSPARCIE WOLONTARIAT SPORT ARCHIWUM WWW
PEDAGOG SZKOLNY
Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/2018:
Poniedziałek: 900 – 1330
Środa: 1000 – 1500
Piątek: 900 -1200

    Pedagog organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowankom i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami.

    Z perspektywy ucznia pedagog może pomóc zaklimatyzować się w nowym środowisku, grupie, szkole. Prowadzi zajęcia integracyjne, wychowawcze, profilaktyczne. Może też pomóc w rozwiązywaniu trudności szkolnych: kłopotów z nauką, konfliktów z rówieśnikami i nauczycielami i innych sytuacji kryzysowych. Pedagog szkolny jest osobą, z którą uczeń/uczennica może zawsze porozmawiać, uzyskać wsparcie, zrozumienie dla swoich problemów, poradę, dalszą konsultację.

    Z perspektywy rodzica pedagog może być pomocny w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ich dziecka, przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz w określaniu form sposobów udzielania pomocy dziecku i rodzinie. Realizując powyższe zadania pedagog współpracuje z wychowawcą, nauczycielami uczącymi, dyrekcją szkoły, placówkami wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

    W każdy poniedziałek i środę pedagog szkolny prowadzi zajęcia Metodą Dobrego Startu dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Metoda ta optymalizuje rozwój, jest więc korzystna dla wszystkich dzieci. Posiada aspekt profilaktyczno-terapeutyczny, który pozwala zapobiegać występowaniu trudności w uczeniu się. Dzieci systematycznie uczestniczące w zajęciach prowadzonych Metoda Dobrego Startu mają szansę uniknąć niepowodzeń szkolnych. Aspekt edukacyjny polega między innymi na wielozmysłowym, polisensorycznym uczeniu się liter i cyfr.

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                              mgr Aneta Szemraj
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy / Świlcza 336 / 36 - 072 Świlcza / tel. 17 85-60-795 / fax: 17 85-60-784 / www.swilcza.edu.pl / sek@swilcza.edu.pl/ zesp@o2.pl