Plan obowiazujący od 12 lutego 2018 r. /II półrocze/

1a SP
1b SP
2a SP
3a SP
3b SP
4a SP
4b SP
5a SP
5b SP
6a SP
7a SP
2A Gim
3A Gim
3B Gim