Obowiązuje od 2 listopada 2018 r.

1a SP
1b SP
2a SP
2b SP
3A Gim
3a SP
4a SP
4b SP
5a SP
5b SP
6a SP
6b SP
7a SP
8a SP