Plan zajęć w Szkole Podstawowej w Świlczy obowiązujacy od 4 marca 2019 r.


1a SP
1b SP
2a SP
2b SP
3a SP
4a SP
4b SP
5a SP
5b SP
6a SP
6b SP
7a SP
8a SP
3A Gim


Powrót do strony głównej