szkola Nazwa Szkola
AKTUALNOŚCI
O SZKOLE ZAJĘCIA DOKUMENTY GALERIA DLA RODZICÓW
WYDARZENIA KLASY OSIĄGNIĘCIA PROGRAMY ORGANIZACJE PO LEKCJACH
KONKURSY WSPARCIE WOLONTARIAT SPORT ARCHIWUM WWW

2017/2018

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum >>>>


Terminarz zajęć Kółka szachowego w Szkole Podstawowej w Świlczy na rok szkolny 2017/2018 
        28.10.2017            13.01.2018             14.04.2018
        25.11.2017            17.02.2018                19.05.2018
        09.12.2017            17.03.2018             02.06.2018
Zajęcia odbywają się od 900 do 1130 z 15 minutową przerwą (warto dać dziecku przekąskę i picie)

2016/2017


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ i GIMNAZJUM

Prowadzący

Zajęcia

Termin

sala

dzień

godzina

mgr Iwona Bajek

Gimnastyka korekcyjna kl. 1 sp – 1 godz.

Zajęcia wyrównawcze kl. 3 b sp – 1 godz.

5

32

środa

czwartek

1135-1220

1135-1220

mgr Iwona Tomaszkiewicz

Koło geograficzne kl. III A, B G – 2 godz.

207

wtorek

720- chłopcy

800- dziewczęta

czwartek

720- chłopcy

800- dziewczęta

mgr Agnieszka Dynak

Zajęcia kor.- kompensacyjne – 1 godz.

27

piątek

1330-1420

mgr Maria Kędzia

Konsultacje sp – 1 godz.

Koło j. angielski – kl. III G -1 godz.

109

poniedziałek

wtorek

1425-1510

1425-1510

mgr Małgorzata Kmicikiewicz

SKS – 2 godz.

 

 

wtorek

środa

1330-1430

1510-1610

Basen – 2 godz.

Głogów Młp.

wtorek

1510-1700

mgr Małgorzata Molęda

Przygotowanie do egzaminu – kl.III G – 1 godz.

Zajęcia logopedyczne – 1 godz.

207

27

czwartek

środa

1715-800

1235-1320

mgr Lucyna Woźniak

Zajęcia wyrównawcze kl. 3a sp – 1 godz.

Zajęcia uczeń zdolny – 1 godz.

3

3

czwartek

środa

1235-1320

1235-1320

mgr Grzegorz Pietrucha

Koło historyczne – SP - 1 godz./Gim. konsultacje

Przygotowanie do egzaminu kl. III G- 1 godz.

207

205

poniedziałek

wtorek

700-745

800-845

mgr Małgorzata Rój

Koło matematyczne SP – 1 godz.

Przygotowanie do egzaminu z fizyki i matematyki – 3 godz.

24

 

106

 

poniedziałek

poniedziałek

wtorek

czwartek

1330-1415

1425-1510

850-935

1330-1415

mgr Małgorzata Kłos

 

Zajęcia wyrównawcze – 2 godz.

Zespół taneczny „Złote nutki” 1 godz.

33

33/5

wtorek

czwartek

piątek

1235-1320

1235-1320

1235-1320

mgr Ewa Świder

Przygotowanie do egzaminu kl. III G – 1godz.

Konsultacje – 1 godz.

205

205

piątek

poniedziałek

1430-1515

1430-1515

mgr Sebastian Szetela

Koło informatyczne – 2 godz.

26

środa i piątek

715-800

mgr Edward Tarański

Przygotowanie do egzaminu III G – 1 godz.

Koło matematyczne – 1 godz.

110

poniedziałek

745-800

800-845

mgr inż. Elżbieta Trzyna

 

Przygotowanie do egzaminu III G – 1 godz.

Konsultacje z biologii – 1 godz.

110

110

piątek

środa

710-755

710-755

mgr Maciej Biliński

 

„Mały piłkarz” – kl. 1 i 2 sp - 1 godz.

Basen – 2 godz.

 

czwartek

wtorek

1430-1530

1505-1700

mgr Urszula Demitraszek

Przygotowanie do egzaminu IIIG – 1 godz.

106

piątek

715-800

Konsultacje z chemii – 1 godz.

 

 

poniedziałek

piątek

705-850

800-845

Innowacje „Młodzi Laboranci” – 2 godz./1x w miesiącu

106

piątek

1800-1930

mgr Beata Kwiatkowska

Zajęcia wyrównawcze – kl. 3 b sp – 1 godz.

Koło historyczne – kl. 4 sp – 1 godz.

32

29

środa

wtorek

1235-1320

1235-1320

mgr Bożena Łyszczek

Zajęcia wyrównawcze –– 1 godz.

 

Zespół taneczny „Mała Świlcza” – 2 godz.

2

 

5

poniedziałek

środa

środa

1135-1200

1235-1320 -młodsi

1330-1415 -starsi

ks. mgr Tadeusz Kawalec

Przygotowanie do bierzmowania – 2 godz.

 

 

 

mgr Jolanta Supel

Przygotowanie do egzaminu IIIG – 1 godz.

Konsultacje SP – 1 godz.

206

109

wtorek

piątek

1425-1505

1330-1415

mgr Bernadeta Nykiel

Przygotowanie do egzaminu IIIG – 1 godz.

206

piątek

710-755

mgr Halina Tarańska

 

Zajęcia wyrównawcze – kl.1 sp – 1 godz.

Koło komputerowe – kl. 1 sp – 1 godz.

25

26

wtorek

piątek

1135-1220

1135-1220

mgr Aneta Szemraj

Zajęcia komp. – korekcyjne – 1 godz.

Zajęcia komp. – korekcyjne – 1 godz.

27

27

wtorek

czwartek

 

mgr Anna Sidor

Biblioteka – 1 godz.

 

 

 

mgr Małgorzata Kultys

Świetlica – 1 godz.

w świetlicy

 

 

dr Grzegorz Patruś

Mini piłka nożna kl. 4,5,6 sp

 

piątek

1430-1630

2015/2016


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŚWILCZY


PROWADZĄCY

ZAJĘCIA

TERMIN

sala

dzień

godzina

Iwona Bajek 

Zajęcia wyrównawcze kl. 2 b

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Koło muzyczne

32

5

5

wtorek

czwartek

wg kalendarza imprez szk.

1235 - 1320

1235 - 1320

Iwona Batóg 

Koło polonistyczne – zajęcia przygotowujące
do sprawdzianu szóstoklasisty

22

środa

1425 – 1510

Agnieszka Dynak 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. IV-VI

27

piątek

1330 – 1415 

Maria Kędzia 

Świetlica

świetlica

poniedziałek

piątek

1230 – 1330

1230 – 1330

Małgorzata Kmicikiewicz

Basen

-

wtorek

1500 – 1730

Małgorzata Molęda 

Zajęcia logopedyczne

27

piątek

1425 – 1500

Grzegorz Patruś 

Program  „Mój pierwszy gol” – mini piłka nożna

dla klas III - V

sala gimnast.

piątek

1425 – 515 

Grzegorz Pietrucha 

Koło historyczne

207

piątek

700– 745

Małgorzata Rój 

Konsultacje z matematyki dla kl. V

109

piątek

1330 – 1415

Beata Śpiewla 

Przygotowanie do sprawdzianu w kl. VI a

22

poniedziałek 

1330 – 1415

Ewa Świder 

Konsultacje z języka polskiego dla kl. VI b

Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty dla kl. VI b

25

25

poniedziałek

wtorek

1420 – 1510 

1330 – 1415

Sebastian Szetela 

Kółko komputerowe

26

piatek

1415 – 1500

Edward Tarański 

Zajęcia wyrównawcze w kl. VI

25

czwartek

1330 – 1415

ElżbietaTrzyna 

Koło przyrodnicze

23

środa

700 – 745

Małgorzata Kłos

Zajęcia wyrównawcze - klasa I a

Zajęcia artystyczne - klasa I a

33

poniedziałek

środa

1235 – 1320

1235 – 1320

Bożena Łyszczek

Zajęcia wyrównawcze klasa I b

Zespół "Mała Świlcza"

2

poniedziałek

2 i 4 poniedziałek dla uczniów zdolnych

piątek

1135 – 1220
 

1235 – 1220

1330 – 1415

Lucyna Woźniak 

Zajęcia wyrównawcze klasa II a

Zajęcia z uczniem zdolnym II a

Teatr (w zależności od potrzeb)

3

poniedziałek

środa

1235 – 1330

1135 – 1220

 Halina Tarańska

Zajęcia wyrównawcze klasa III b

28

wtorek

1235 – 1320

Jolanta Supel

Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące
do sprawdzianu szóstoklasisty

22

wtorek

1420 – 1505
 

Agata Pełczyńska

Zajęcia scenograficzno-dekoratorskie

204

wtorek

1510 – 1540

Beata Kwiatkowska

Zajęcia wyrównawcze klasa III a

Zajęcia matematyczne klasa III a

29

czwartek

czwartek

1135 – 1220

1135 – 1220

Aneta Szemraj

 

Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu klasa I b

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasa II sp
- 2 uczniów

Zajęcia wspierające klasa III  a (dla 3 uczniów)

27

27

27

piątek

środa

poniedziałek

1115 – 1200

1135 – 1220

1235 – 1320


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W GIMNAZJUM NR 2 W ŚWILCZY


PROWADZĄCY

ZAJĘCIA

TERMIN

sala

dzień

godzina

Iwona Batóg 

Koło geograficzne – zajęcia przygotowujące
do egzaminu gimnazjalnego

207

poniedziałek

715 - 800

Urszula Demitraszek 

Konsultacje z chemii

106

poniedziałek

piątek

705 – 750

800 – 845

Małgorzata

Kmicikiewicz 

Basen

sala gimnast.

wtorek

1500 – 1730

Małgorzata

Molęda 

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego/konsultacje polonistyczne

Zajęcia rewalidacyjne

204

204

207

wtorek

wtorek

czwartek

715 – 800

700 – 800

700 – 800

Grzegorz
Patruś 

Program „Życie jest ruchem” - piłka siatkowa

Klasy I - III gimnazjum -chłopcy

sala gimnast.

czwartek

1515 – 1715

Grzegorz
Pietrucha 

Przygotowanie do egzaminu klas III gimnazjum 

204

czwartek

1330 – 1415

Małgorzata Rój 

Zajęcia dodatkowe dla klasy III gimnazjum

Konsultacje z matematyki i fizyki

109

109

piątek

piątek

1420 – 1510

1330 – 1415

Jolanta Supel 

Zajęcia z języka angielskiego dla III klasy gimnazjum

110

czwartek

705 – 750 

Beata Śpiewla 

Zajęcia z matematyki dla klasy III gimnazjum

204

piątek

1420 – 1505

Ewa Świder 

Konsultacje z języka polskiego dla klas: I A, I B, II B

25

poniedziałek

1420 – 1510

Aneta Szemraj 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla ucznia klasy IIb (w ramach godzin pedagoga szkolnego)

27

środa

piątek

1030 – 1115

Sebastian Szetela 

Kółko komputerowe

305

26

poniedziałek

710 – 755

Elżbieta Trzyna 

Kółko biologiczne

110

piątek

710 – 755

Bernadeta Nykiel 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

i konsultacja

206

środa

(co 2 tyg.)

715 – 800

Maciej Biliński

SKS gimnazjum

Basen

sala gimnast.

środa

wtorek

1515 – 1630

1500 – 1730

Agata Pelczyńska

Zajęcia scenograficzno-dekoracyjne

204

wtorek

1510 – 1540


2014/2015
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŚWILCZY
klasy I - III

PROWADZĄCY

ZAJĘCIA

TERMIN

sala

dzień

godzina

mgr Lucyna Woźniak


Zajęcia wyrównawcze - kl. I a

3 czwartek

1135 – 1220

mgr Iwona Bajek

Zajęcia wyrównawcze - kl. I b

Gimnastyka korekcyjna - kl. I a i I b

33

mała
sala gimn.
wtorek

poniedziałek
mgr Beata Kwiatkowska

Zajęcia wyrównawcze - kl. II a

Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów - kl. II a

29 czwartek

poniedziałek
mgr Halina Tarańska


Zajęcia wyrównawcze
- kl. II b

Kółko komputerowe - kl. II b

28

26
wtorek

poniedziałek
mgr Bożena Łyszczek


Zajęcia wyrównawcze
- kl. III 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów - kl. III

3 wtorek

piątek

ZAJĘCIA W RAMACH GODZIN ŚWIETLICY


PROWADZĄCY

ZAJĘCIA

TERMIN

sala

dzień

godzina

mgr Małgorzata Kultys


Zajęcia ruchowe

Zajęcia plastyczne

mała
sala gimn.


33

poniedziałek

środa

wtorek


1300 – 1400

mgr Maria
Inglot - Rusinek

"Czytanie łączy pokolenia"

Zajęcia ruchowe


świetlica

mała
sala gimn.


poniedziałek
środa

wtorek
czwartek
1300 – 1400

mgr Małgorzata Rój


Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne

Zajęcia komputerowe

3

26
piątek

1135 – 1220

1300 – 1400
mgr Małgorzata Kultys

mgr Maria
Inglot - Rusinek

mgr Małgorzata Rój

Odrabianie zadań domowych

świetlica codziennie 1400 – 1500
Zajęcia wg zainteresowań uczniów świetlica środa

codziennie
1135 – 1220

1500 – 1615

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŚWILCZY
klasy IV - VI

PROWADZĄCY

ZAJĘCIA

TERMIN

sala

dzień

godzina

mgr Iwona Batóg

Język polski dla kl. VI b

22

poniedziałek

1330 1415

mgr Agnieszka Dynak

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla kl. IV - VI

27

wtorek

1330 – 1415

mgr Maria Kędzia

Zajęcia przygotowujące do Sprawdzianu Szóstoklasisty
dla kl. VI a, VI b 

Zajęcia wyrównawcze dla kl. V a i V b

23

25

wtorek

czwartek

1330 – 1415

1300 – 1415

mgr Małgorzata Kmicikiewicz

Szkolne Koło Sportowe dla Szkoły Podstawowej

sala
gimn.

poniedziałek

1520 – 1630

mgr Małgorzata Molęda

Zajęcia logopedyczne

27

czwartek

1220 – 1330

dr Grzegorz Patruś

Program z mini piłki nożnej „Mój pierwszy gol”
dla klas IV - VI

Szkolne Koło Sportowe dla Szkoły Podstawowej (chłopcy)

sala gimn.

sala gimn.

środa

środa

1510 – 1700

1700 – 1815

mgr Grzegorz Pietrucha

Kółko historyczne dla kl. IV - VI

22

wtorek
 

1425 – 1510

mgr Małgorzata Rój

Kółko matematyczne dla kl. IV a

24

czwartek

1235 – 1320

mgr Beata Śpiewla

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. V a

Zajęcia przygotowujące do Sprawdzianu Szóstoklasisty

22

22

wtorek

czwartek

1330 – 1415

1330 - 1415

mgr Ewa Świder

Konsultacje z języka polskiego dla kl. V a, VI a, I b G

Koło przygotowujące do Sprawdzianu Szóstoklasisty
w zakresie języka polskiego

25

23

poniedziałek

środa

1425 – 1510

1330 – 1415

mgr Sebastian Szetela

Kółko informatyczne dla Szkoły Podstawowej

26

wtorek

1320 – 1415

mgr Edward Tarański

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. V b

25

poniedziałek

1235 – 1320

mgr inż. Elżbieta Trzyna

Konsultacje dla uczniów Szkoły Podstawowej z przedmiotu przyroda

25

wtorek
1 x
w miesiącu

1235 – 1320


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W GIMNAZJUM NR 2 W ŚWILCZY

PROWADZĄCY

ZAJĘCIA

TERMIN

sala

dzień

godzina

mgr Iwona Batóg     

Kółko języka polskiego dla kl. III G  (dziewczęta)
Kółko języka polskiego dla kl. III G (chłopcy)

Kółko geograficzne  dla kl. III G  (dziewczęta)
Kółko geograficzne  dla kl. III G  (chłopcy)

109

109

109
109

piątek
środa

czwartek
czwartek

8 00 - 845
8 00 - 845 

13 30 – 1415
8 00 – 845

mgr Urszula Demitraszek

Innowacja pedagogiczna „Młodzi Laboranci”

Zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii dla. kl. I – III G

106 

    106

trzeci piątek miesiąca

poniedziałek

1800 - 1930

705 – 750

mgr Małgorzata Kmicikiewicz

Szkolne Koło Sportowe dla Gimnazjum

sala gimn.

wtorek

1510 – 1630

mgr Małgorzata Molęda

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla chłopców
z kl. I a G

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla dziewcząt
z kl. I a G

207

207

czwartek 

czwartek

715  -  8 00

850 – 935

dr Grzegorz Patruś

Program piłki siatkowej dla klas I - III G (chłopcy)

sala gimn.

czwartek

1510 – 1700

mgr Grzegorz Pietrucha

Zajęcia przygotowujące do Egzaminu Gimnazjalnego z historii
i WOS

207

wtorek co
2 tygodnie

705 – 850

mgr Natalia Popek

Zajęcia dodatkowe z języka hiszpańskiego

206

do ustalenia

1 x
w miesiącu

mgr Małgorzata Rój

Konsultacje z matematyki i fizyki dla Gimnazjum

Zajęcia przygotowujące do Egzaminu  Gimnazjalnego
z zakresu fizyki

106

106

środa

środa

1330 – 1510 

1520 – 1605

mgr Jolanta Supel

Zajęcia przygotowujące do Egzaminu Gimnazjalnego
z języka angielskiego dla kl. III G (chłopcy)

Zajęcia przygotowujące do Egzaminu Gimnazjalnego
z języka angielskiego dla kl. III G (dziewczęta)

109 

    109

wtorek

wtorek

800 – 845

845 – 935

mgr Beata Śpiewla

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. II G (chłopcy)

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. II G (dziewczęta)

204

204

poniedziałek

wtorek

1330 – 1445 

800  - 845

mgr Ewa Świder

Konsultacje z języka polskiego dla kl. V a, VI a, I B G

25 SP

poniedziałek

1425 – 1510

mgr Aneta Szemraj

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. I A G

27

piątek

800 – 935

mgr Sebastian Szetela

Kółko informatyczne dla Gimnazjum

305

piątek

800 – 845

mgr Edward Tarański

Zajęcia przygotowujące do Egzaminu Gimnazjalnego
z matematyki dla kl. III G

109

piątek

710 – 755

mgr inż. Elżbieta Trzyna

Zajęcia przygotowujące do Egzaminu Gimnazjalnego
z biologii dla kl. III G

110

środa

710  755

mgr Gabriela Veith

Zajęcia przygotowujące do Egzaminu Gimnazjalnego
z języka niemieckiego dla kl. III G

Kółko języka niemieckiego dla kl. II G

206
 


206

wtorek

środa 1 x
w miesiącu

800 – 845

845 – 935

^ do góry strony ^
 Zespół Szkół w Świlczy / Świlcza 336 / 36 - 072 Świlcza / tel. (17) 85-60-795 / fax: (17) 85-60-784 / www.swilcza.edu.pl / sek@swilcza.edu.pl / zesp@o2.pl