SZKOŁA PODSTAWOWA

im. św. Jana Kantego 

w Świlczy

Powrót


ŚWIETLICA SZKOLNA I STOŁÓWKA

2017 / 2018


ŚWIETLICA
Świetlica w roku szkolnym 2017/2018 jest czynna codziennie w godz.:
6
30 - 730
1100 -
1630
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie „Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego”
Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 02.11 2017 r. do 30.04.2018 r.
Celem  jest wskazanie, jak ważną rolę w życiu ucznia pełni edukacja prozdrowotna   w szkole oraz promowanie zdrowego
i aktywnego stylu życia.
Zadania  konkursu do wykonania:
Używkom mówię nie. Zastrzyk z witamin każdego dnia. Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związanego z nieprawidłowym odżywianiem. Szczotka, pasta, kubek. Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia sportu. Jestem tym co jem. Bezpieczne zachowanie
w szkole, domu, na ulicy. Czas się nie spieszy – to my nie nadążamy. Plakat oraz hasło promujące uczestnictwo  w zajęciach wychowania fizycznego w szkole.
                                                                   
Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do realizacji konkursu.
Koordynator - Małgorzata Kultys
Wicedyrektor szkoły - Grzegorz Patruś

RAMOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY >>>            PODZIAŁ UCZNIÓW NA GRUPY >>>


2015 / 2016


ŚWIETLICA

Świetlica w roku szkolnym 2015/2016 jest czynna codziennie w godz.:
6
30 - 745 
1115 - 1630


STOŁÓWKA SZKOLNA
Obiady wydawane są w godz.: 1115 - 1330


25 listopada  2015 r.  obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Pluszowego Misia!  

Dzieci z grupy świetlicowej tego dnia przyniosły swoje ulubione, najukochańsze misie. Szkolna biblioteka przygotowała dla najmłodszych szereg atrakcji. W trakcie imprezy zapoznano je z historią powstania pluszowych misiów. Dzieci wzbogacone wiedzą na temat misiów wysłuchały wierszy i bajek, nauczyły się  piosenki „Ja jestem niedźwiadek”, brały udział w torze przeszkód, rozwiązywały zagadki o znanych niedźwiadkach. Najprzyjemniejsze było podsumowanie zabawy. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę - "małe co nieco", czyli słodki poczęstunek.

Anna Sidor – nauczyciel bibliotekarz
Małgorzata Kultys – nauczyciel wychowawca

25 LISTOPADA - Światowy Dzień Pluszowego Misia


ŚWIETLICA

  W naszej  świetlicy jak w domu - ciepło, życzliwie, bezpiecznie.

Jeśli chcesz:Świetlica zaprasza!
- odrobić lekcje w spokoju

- zasięgnąć porady nauczyciela
- przyjemnie spędzić wolny czas

- porozmawiać z kolegami
- uczestniczyć w różnych zajęciach
... przyjdź do nas!


Wych. świetlicy: mgr Małgorzata Kultys

ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Do zadań świetlicy szkolnej
w szczególności należy:

 • zapewnienie wychowankom opieki w czasie ustalonym z rodzicami,

 • organizowanie zespołowej nauki własnej wychowanków pod nadzorem kwalifikowanych sił pedagogicznych; wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie uczniom słabszym pomocy 
  w nauce,

 • prowadzenie systematycznej działalności wychowawczej sprzyjającej realizacji zadań wychowawczych szkoły,

 • sprawowanie opieki nad samorządną działalnością wychowanków,

 • organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i zamiłowania uczniów, szczególnie z zakresu plastyki, muzyki, zajęć z kultury fizycznej, itp. ; wyrabianie umiejętności kulturalnego spędzania wolnego czasu;

 • organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na wolnym powietrzu,

 • zapewnienie wychowankom racjonalnego żywienia  i dożywiania oraz warunków do higienicznego 
  i kulturalnego spożywania posiłków;

 • prowadzenia systematycznej współpracy z rodzicami wychowanków, udzielanie im rad i pomocy
  w organizowaniu nauki i opieki w domu.PRZEDSTAWIENIE "CZERWONY KAPTUREK"

    Dużym przedsięwzięciem było przygotowanie teatrzyku prezentowanego przez uczniów. Mali artyści zagrali utwór Jana Brzechwy pt. „Czerwony Kapturek”. Bajkę tę wybrano z trzech powodów. Przede wszystkim stanowiła ona kontynuację spotkań z twórczością poety, bowiem wcześniej dzieci recytowały jego wiersze o zwierzętach. Po drugie „Czerwony Kapturek” napisany jest wierszem, co znacznie ułatwia pamięciowe opracowanie tekstu. Po trzecie bajka ta ma charakter wychowawczy, ponieważ uczy opieki nad ludźmi starszymi oraz zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.

    Dzieci wykazały się ogromnym zaangażowaniem. Każda osoba z entuzjazmem wcieliła się w swoją rolę.

    Zwieńczeniem teatrzyku były ilustracje Czerwonego Kapturka wykonane przez uczniów i zamieszczone na tablicy
w świetlicy szkolnej.

PRZEDSTAWIENIE "CZERWONY KAPTUREK" NA ŚWIETLICY


KONKURS BAW SIĘ I UCZ! ŚWIETLICA SZKOLNA PRZYJAZNA UCZNIOWI
Kolejnym zadaniem świetlicy przy Zespole Szkół w Świlczy był udział 
w szkolnym konkursie pod hasłem „Jesienny spacer”, zorganizowanym w ramach tygodnia „Polska Złota Jesień”,
w terminie 03.11. – 12.11.
czytaj więcej >>>> 
KONKURS BAW SIĘ I UCZ! ŚWIETLICA SZKOLNA PRZYJAZNA UCZNIOWI


Rok 2013 r. ustanowiony został Rokiem Juliana Tuwima,
przypada
w nim 60. rocznica śmierci Poety i stulecie Jego debiutu.
Z tej okazji w październiku 2013 roku biblioteka szkolna i świetlica
ogłaszają SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI pod tytułem "Wiersze Tuwima, które lubimy" dla uczniów klas I - III,
IV - VI Szkoły Podstawowej i uczniów kl. I - III Gimnazjum.

Chętnych uczestników prosimy o zgłoszenie się w bibliotece szkolnej do 21. 10. 2013 r.
    Konkurs odbędzie się 31. 10. 2013 r.

Zapraszamy: A. Sidor, M. Kultys, M. Molęda


ŚWIETLICA

  W naszej  świetlicy jak w domu - ciepło, życzliwie, bezpiecznie.

Jeśli chcesz:
- odrobić lekcje w spokoju
- zasięgnąć porady nauczyciela
- przyjemnie spędzić wolny czas
- porozmawiać z kolegami
- uczestniczyć w różnych zajęciach
... przyjdź do nas!


Zajęcia z dziećmi prowadzą panie: Małgorzata Kultys, Maria Inglot - Rusinek i Małgorzata Molęda.

ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Do zadań świetlicy szkolnej w szczególności należy:

 • zapewnienie wychowankom opieki w czasie ustalonym z rodzicami,

 • organizowanie zespołowej nauki własnej wychowanków pod nadzorem kwalifikowanych sił pedagogicznych; wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie uczniom słabszym pomocy 
  w nauce,

 • prowadzenie systematycznej działalności wychowawczej sprzyjającej realizacji zadań wychowawczych szkoły,

 • sprawowanie opieki nad samorządną działalnością wychowanków,

 • organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i zamiłowania uczniów, szczególnie 
  z zakresu plastyki, muzyki, zajęć z kultury fizycznej, itp. ; wyrabianie umiejętności kulturalnego spędzania wolnego czasu;

 • organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na wolnym powietrzu,

 • zapewnienie wychowankom racjonalnego żywienia  i dożywiania oraz warunków do higienicznego 
  i kulturalnego spożywania posiłków;

 • prowadzenia systematycznej współpracy z rodzicami wychowanków, udzielanie im rad 
  i pomocy w organizowaniu  nauki i opieki w domu.


W styczniu 2009 roku zostały oddane nowe pomieszczenia świetlicy szkolnej.

Bawimy sie i uczymy!Nowe pomieszczenia świetlicyNowe pomieszczenia świetlicyNowe pomieszczenia świetlicyPokój do odrabiania prac domowychPokój do odrabiania prac domowychPokój do odrabiania prac domowychNasze Panie


STOŁÓWKA SZKOLNA

Stołówka szkolna